Emre Yazılı Senet (Bono) Örneği

Av. Aydoğan TAN —  10 Ekim 2010 — Yorum yapılmamış

Numara  Tutar              Vade
……….. ………………….   …../…./………

 

İş bu senedim… mukabilinde …./…./…… tarihinde ………………………………………………………….. veya emrühavalesine yukarıda yazılı yalnız …………………………………………… Türk Lirası …………… Kuruş ödeyeceği…. Bedeli ……………………………. ahzolunmuştur. İş bu senetten doğacak ihtilaflarda …………………… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Düzenleme Tarihi
…./…./……

 

BORÇLU  …………………………………………………
Adres …………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

KEFİL …………………………………………………
Adres : …………………………………………………
…………………………………………………………………

Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN

Posts

Hukuk Sokağı kurucusu ve editörü. Amatör meraklı, blog yazarı. Avukat. Daha çok hukuk ve teknolojinin kesiştiği konularda yazıyor ve Hukuk Sokağı'nı daha popüler bir blog haline getirmek için çalışıyor.