Emre Yazılı Senet (Bono) Örneği

Numara  Tutar              Vade
……….. ………………….   …../…./………

 

İş bu senedim… mukabilinde …./…./…… tarihinde ………………………………………………………….. veya emrühavalesine yukarıda yazılı yalnız …………………………………………… Türk Lirası …………… Kuruş ödeyeceği…. Bedeli ……………………………. ahzolunmuştur. İş bu senetten doğacak ihtilaflarda …………………… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Düzenleme Tarihi
…./…./……

 

BORÇLU  …………………………………………………
Adres …………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

KEFİL …………………………………………………
Adres : …………………………………………………
…………………………………………………………………

Yazar Hakkında

Av. Aydoğan TAN
Av. Aydoğan TAN

Hukuk Sokağı kurucusu ve editörü. Amatör meraklı, blog yazarı. Avukat. Daha çok hukuk ve teknolojinin kesiştiği konularda yazıyor ve Hukuk Sokağı'nı daha popüler bir blog haline getirmek için çalışıyor.

Yazıların izin alınmaksızın başka mecralarda yayınlanması, yasa gereği telif hakkı ihlali oluşturmaktadır. Kaynak belirtilmek kaydıyla kısa alıntılar yapılabilir. © 2007 - 2014.