Anasayfa / Yazışma Örnekleri / Boşanma Dilekçesi (Akıl Hastalığı Nedeniyle)

Boşanma Dilekçesi (Akıl Hastalığı Nedeniyle)

ANTALYA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI                                             : ……. …………
VEKİLİ                                               : Av. ……. …….
DAVALI                                             : ……. …….
KONUSU                                            : Akıl hastalığı sebebiyle boşanma talebimizin sunulmasıdır.
AÇIKLAMALAR
1
Müvekkilimiz davalı ile 13 yıldan bu yana evlidir. Severek evlenen tarafların bu evliliklerinden Ahmet ve Rıza isimli iki de çocukları bulunmaktadır. Çiftin Evlilik Nüfus kaydı ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mahallesi, ……. Cilt No, ……. Sayfa No ve …….Kütük Sıra Nodadır.
2
Davalı yaklaşık 4 yıl önce akıl hastalığına yakalanmıştır. Müvekkilimiz ve ailesi davalıyı güçleri yettiğince tüm tedavi merkezlerine götürmüş, ancak hastalığın geçici olmadığı heyet raporları ile sabit hale gelmiştir.
3
Davalı kendi işlerini göremez durumdadır. Ayrıca resmi işlemlerin yerine getirilmesi için de kendisine ağabeyi ……… vasi olarak tayin edilmiştir. Davalının bu durumu gerek müvekkilimizi, gerekse çocukları çok üzmesine karşın, artık evlilik birliğinin çekilmez hale geldiği, davalının yakınları tarafından da kabul edilmektedir.
4

Davalının çocukları ile birlikte aynı evde yaşamaları da gerek tedavisi ve gerekse çocuklarının psikolojik durumu açısından sakınca arz etmektedir.
5
Müvekkilimizin, akıl hastalığı doktor raporları ile de sabit olan davalı eşinden boşanmalarına karar verilmesini istemekteyiz.
HUKUKİ SEBEPLER       : MK.m.131 ve diğer yasa maddeleri.
DELİLLER                   : Nüfus kaydı, tanıklar,doktor raporları, her türlü yasal kanıt.

TALEP
Açıklanan nedenlerle tarafların boşanmalarına, küçük çocukların velayetinin davacı anneye verilmesine, yargılama giderlerinin ile vekalet ücretinin karşı taraf yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.08/11/2009
Davacı Vekili
Av. …….. …….
        

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.

Ayrıca bknz.

Boşanma Dilekçesi (Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle)

……………………… AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI                   …