Anasayfa / Yazışma Örnekleri / Adli Sicil Kaydının Silinmesi Talebi

Adli Sicil Kaydının Silinmesi Talebi

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
ANKARA

 

TALEPTE BULUNAN    :


KONU                                        
: Adli sicil kaydımın silinmesi hakkında.


AÇIKLAMALAR

Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi, ….. tarihinde …/….. E. ve …./….. K. sayılı kararı ile hakkımda mahkûmiyet kararı vermiş idi. Bu karar infaz edilmiş olup, …. yılında cezaevinden tahliye oldum.

Adli Sicil Kanunu 9. madde gereğince, cezam infaz edilmiş olduğundan ve bundan sonra da hakkımda verilmiş başkaca bir mahkûmiyet kararı bulunmadığından, adli sicil kaydımın silinmesi için gerekli koşullar oluşmuştur.

Bu nedenle sabıka kaydımın silinmesi için başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 5352 S. K. m. 9 ve ilgili mevzuat.

 

NETİCE ve TALEP Açıklanan nedenlerle, yukarıda belirtilen mahkûmiyetime ilişkin adli sicil kaydımın silinmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Talep Eden
…………………………..

        

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.