Anasayfa / Tag Archives: yargıtay (page 2)

Tag Archives: yargıtay

Duruşmaların Aynı Saate Verilmesi, Adil Yargılama Hakkına Aykırılık Oluşturur

Özet: Mahkemenin her dava dosyası için değişik saatler belirleyerek duruşmalara devam etmek, böylelikle taraflara ve vekillerine adil yargılama hakkına sahip olduğu güvencesini vermek ve tarafların usul hükümlerine riayet edip etmediklerinin denetimini mümkün kılmak yerine, 6. sıradan 46. sıradaki dava dosyasına kadar tek saat verilmek suretiyle yaratılan bu belirsizlik nedeniyle taraflardan biri …

Devamını oku

İşçilik Alacağı Hesaplanırken, İşyerine Açılan Diğer Davaların Da Esas Alınması Gerekir

Özet: Mahkemece banka hesap ekstreleri ile imzalı bordrolar birlikte değerlendirilerek davacının asgari geçim indirimi alacaklarının ödenip ödenmediği hususunda bir değerlendirmeye tabi tutulması gerekirken bunun yapılmaması hatalı olup bozma nedenidir. Aynı gün temyiz incelemesi yapılan bir kısım dosyalar ile daha önce temyiz incelemesine konu olmuş aynı yer İş Mahkemeleri dosyaları incelendiğinde, davacı …

Devamını oku

Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı [İçtihat]

Özet: Haber tarafların ve yerel mahkemenin de kabul ettiği gibi gerçek bir haberdir. Yayında kullanılan anlatım biçimi de olayın özelliğine uygun olup resmi kayıtlardaki bilgiler dışında davacının kişiliğine yönelik başka bir iddia veya söze yer verilmemiştir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilerek, yayının hukuka uygunluk sınırları içerisinde kaldığı ve böylece davacının kişilik …

Devamını oku

İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Bozulduğunu İspat Etmek Yükümlülüğü İşçiye Aittir [HGK Kararı]

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E: 1990 / 9-464 K: 1990 / 592 K.T.: 28.11.1990 Dava: Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 1. İş Mahkemesi’nce davanın kabulüne dair verilen 24.10.1988 gün ve 418 – 643 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 15.2.1990 gün …

Devamını oku

Son Torba Yasamız: 6572

Kanun yapma tekniğimizin değişme ihtimali bir süre daha pek ufukta görünmüyor. All-in-one biçimde kabul edilen bu yasalara torba demek artık olağanlaştı. Kanun içinde kanunların güncellenmesini ise artık kullanmakta olduğumuz mevzuat programlarının teknikerleri yapıyor. Marketten eve döndüğümüz torbanın içindekileri ilgili raflara yerleştirme işlemi gibi. Biz bizzat pek de ilgilenemiyoruz torbanın içeriğiyle, …

Devamını oku

İhtiyati Tedbir Kararına Karşı İtiraz Üzerine Verilen Karar Temyize Kapalı [İçtihat]

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu, ilk derece mahkemeleri tarafından verilen ihtiyati tedbir taleplerinin reddi veya kabulü sonrası bu kararlara karşı yapılan itirazlar üzerine verilen kararların kesin olup olmadığı konusundaki görüş ayrılıklarının önüne geçecek bir içtihadı birleştirme kararı verdi. 21.02.2014 günü oluşturulan içtihadı birleştirme kararı uyarınca ihtiyati tedbir taleplerinin reddi veya …

Devamını oku

2013 Yargıtay Dosya Sayısı İstatistikleri

Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun 24.01.2014 tarih ve 2014/1 sayılı kararı ile hazırlanan, 2013 yılında dairelere ilişkin gelen / çıkan dosya sayısını gösterir istatistikler ile Yargıtay daireleri iş bölümü çizelgeleri kabul edilerek bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. İstatistiki verilere göre, Yargıtay Hukuk Daireleri’ne 2013 yılında 506.471 dosya gelmiş ve aynı yıl içinde …

Devamını oku