Etiketkep mevzuatı

Kayıtlı Elektronik Posta Nedir? Neler Getiriyor?

Kayıtlı elektronik posta, kısa adıyla KEP, en kısaltılmış tanımıyla tarafların, elekronik ortamda teknik ve hukuki bir altyapı üzerinden güvenli ve hukuki sonuç doğuracak biçimde yazışmalarını ifade eder. Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ise KEP’i “Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli” olarak tanımlamaktadır. KEP ile gönderilen iletilerin, gönderilme ve alınma zamanları ile okunma zamanları net olarak bellidir. Uyuşmazlık durumunda, gönderi hukuken geçerli kabul edilir. Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 7/1 maddesi hükmü ile anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler için zorunlu kılınan KEP ile ihtar, ihbar, başvuru, dilekçe, sözleşme teklif, ihale, şirketler arası çeşitli yazışmalar, şirket beyannameleri, fatura, ekstre, talimat gibi gönderiler,  dekont, makbuz, ibraname, anonim şirketlerin toplantı çağrı bildirimleri gibi yazışmaların elektronik ortamda yapılabilmesine olanak sağlanıyor. Yine KEP ile kurumlara, yasal tebligatları da elektronik olarak alma kolaylığı sağlanıyor. Kayıtlı elektronik posta ile gönderilen bir iletinin gönderim, teslim edilme ve okunma zamanı, gönderici ile alıcı bilgileri, gönderinin içeriği net olarak bellidir ve hukuki anlamda delildir. Gönderici, iletinin kendisi tarafından gönderilmediğini; alıcı ise iletinin kendisine ulaşmadığını iddia edemez. Devamını oku