EtiketKamu Denetçiliği Kurumu

Resmi Gazete’de Bugün

29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de, yürürlüğe giren yeni yasalar yayınlandı. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen iki yasa ile, iki tane de uluslararası sözleşmenin uygun bulunduğuna ilişkin kanun bulunuyor. Buna göre, bugünden itibaren geçerli olacak mevzuat değişiklikleri şöyle:

6327 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair KanunYasa ile, bireysel emeklilik sisteminde ve birkaç kanunda değişiklikler yapılıyor. 6237 sayılı yasa ile vergi indirimine son verilerek, yerine devlet katkısı sistemi getiriliyor. Bireysel emeklilik hesaplarına yapılacak devlet katkısı ile vergi yükümlülüğü doğmamasının sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca devlet katkısının hak kazanılan kısmı veraset ve intikal vergisinden de muaf tutulacak. Yasada yapılan değişiklikle, bireysel emeklilik sözleşmesinin bireysel ya da grup emeklilik sözleşmesi olarak yapılabilmesine de olanak tanınıyor. Yasanın bir başka düzenlemesi ile, Kredi Kartları Kanunu’nun 30. maddesi değiştirilerek, kredi kartlarının gelir tespiti amaçlı kullanılmasının da yolu açılıyor. Önemli kapsamlı değişiklikler içeren yasa metnine Resmi Gazetenin ilgili sayfası‘ndan ulaşabilirsiniz.

6328 Sayılı  Kamu Denetçiliği Kurumu KanunuKamuoyunda ombudsmanlık olarak bilinen, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kuruluş ve işleyişine ilişkin usulleri düzenleyen 6328 sayılı yasa Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Kamu Denetçiliği Kurumu oluşturularak ve 9 ay sonra başvuru kabul etmeye başlayacak. Kanun, 1. maddesi hükmü ile amacını “kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere Kamu Denetçiliği Kurumunu oluşturmak” olarak belirliyor. Kamu Denetçiliği Kurumu ile, kamu hizmetlerinin işleyişine olumlu katkıda bulunulması bekleniyor. Devamını oku