Anasayfa / Tag Archives: hüküm

Tag Archives: hüküm

Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama

Hukuk Muhakemeleri Kanunu sistematiğinde yargılama; davanın açılması ve karşılıklı dilekçelerin verilmesi, ön inceleme, tahkikat, tahkikatın sona ermesi ve sözlü yargılama ile hüküm kısımlarından oluşur. İşte bunlardan dördüncü safha olan tahkikatın sona ermesi ve sözlü yargılama, kanunun üçüncü kısımının son bölümünde düzenlenmiştir. Hatırlanacağı üzere davanın açılmasından sonra dilekçelerin karşılıklı verilmesi sonrası …

Devamını oku

Tahkikatın Bittiği Tefhim Edilmeden Hüküm Verilmesi [İçtihat]

ÖZET:  6100 sayılı HMK ile öngörülen yargılama kesitlerine kanunda belirtilen sebepler dışında uyulmadan karar verilemez. …16.11.2011 günlü duruşma oturumunda tahkikat aşamasına gelinmiş olduğu halde sonraki duruşmalarda tahkikatın bittiği tefhim edilmeden ve sözlü yargılama ve hüküm için tayin olacak gün ve saatte mahkemede hazır bulunulması amacı ile davet hususu yerine getirilmeden, davalılar …

Devamını oku