Anasayfa / Köşe Yazıları / 15 Temmuz Sonrası İdam Tartışmaları

15 Temmuz Sonrası İdam Tartışmaları

imagesTürkiye’de ölüm cezası, 1984’ten beri fiilen ve 2004’ten beri hukuken bulunmamaktadır. Diğer ismiyle idam, önce 2001’de savaş tehdidi ve terör suçları halleri dışındaki suçlar için kaldırılmış, 3 Ağustos 2002’de “Savaş ve çok yakın savaş tehdidi hallerinde işlenmiş suçlar hariç” şartı ile kaldırılmıştır. Son olarak 07.05.2004 tarihli 5170 sayılı kanun ile anayasadan ölüm cezaları ile ilgili maddeler çıkarılmış, 14.07.2004 tarihli 5218 sayılı kanunla Türk Ceza Kanunundan ölüm cezaları ile ilgili maddeler çıkarılmış, böylece ölüm cezası Türk Hukukundan tamamen kaldırılmıştır.

İdam 15 Temmuz işgalcileri ile tekrar gündeme gelmiştir. Peki idamı hukuken bu işgalcilere uygulamak mümkün mü?

Bu konuda dikkatimizi çeken Türk Ceza Kanunu’nun 2. maddesinde geçen “Kanunsuz Suç Ve Ceza Olmaz” bahsidir. Peki kanunlarımızda İdam ilgili hükümlerin tamamı son olarak 2004 yılındaki 5170 ve 5128 sayılı kanunlarla kaldırıldığına göre bu işgalcilere böyle bir durumda idam cezasını uygulamak 2.maddeye aykırılık oluşturmayacak mıdır? Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi İdam ile ilgili kanun çıkardı diyelim. Böyle bir durumda TCK m. 2’ye olan aykırılık ortadan kalkıyor. Yalnız böyle bir durumda ise Türk Ceza Kanunun 7.maddesinde geçen “kişinin lehine olan kanunlar geçmişe yürür.” bahsi dikkatimizi çekiyor. Bu noktada TBMM tarafından çıkarılmış olan idam cezasını uygulamaya kalkmak bu seferde TCK m. 7’ye aykırılık oluşturuyor.

Sonuç olarak hukuk sınırları içerisinde 15 Temmuz gecesi işgalcilerine idamı uygulamak mümkün gözükmüyor.Zaten bu işgalcilere uygulanacak en hafif ceza ölüm cezası olmayacak mıdır?

Adalet er yada geç tecelli eder.Unutmayalım ki adalet, mülkün temelidir. 3-5 soysuz için temelimizi yıkmayalım. Zaten hepsi gereken cezayı alacaklardır.

Yazar: Yiğithan YİĞİT

Yiğithan YİĞİT
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakultesi Öğrencisi

Ayrıca bknz.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Ve Sonuçları

Sanık hakkında yapılan yargılama sonucunda suçunun sabit olması, diğer bir deyişle mahkumiyet hükmü için gerekli …