Anasayfa / Kaynak / Yargı ve Toplam Kalite Yönetimi

Yargı ve Toplam Kalite Yönetimi

Burak BAKİ, Konuk Yazar.

Toplam Kalite yönetimi; bir organizasyonun, hedef kitlesinin ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetlerini ve bunlara etki eden personel, işleyiş, süreçler, nitelikler ve diğer unsurlarını kendi görev ve vizyonunu tanımladıktan sonra, kalite hedeflerini de belirleyerek hedef kitlesi odaklı olarak sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi hedef alarak uyguladığı eylemsel strateji planı ve uygulaması olarak tanımlanabilir. Ekonomik ve teknolojik gelişmelere paralel olarak küreselleşme ile birlikte yönetim anlayışında da değişim olmuştur.Bu kapsamda ülkemizde bilgi edinme yasasının temel dinamiğini oluşturduğu e-devlet uygulamasına geçiş süreci ile toplam kalite yönetiminde de aşama kat edilmiştir. Geçmiş yıllarda ileri bir öngörüyle yargı alanında kalite yönetim çalışmaları yapılmıştır.Bunlardan ticaret mahkemeleri nezdinde yapılan örnekler olduğu gibi geniş kapsamlı olarak yapılan ilk uygulamalardan biri Muş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kurmuş olduğu sistemdir. “Adliye Yönetimine Destek Projesi” ile, Aydın, Konya, Mardin, Manavgat, Rize adliyeleri kalite artırıcı uygulamayı pilot uygulayıcı sıfatıyla resmileştirmişlerdir. Vatandaşın müracaatı için hukuki bilgi verebilecek nitelikte ön büro, etkin yönlendirme ile ilgili birimlere kolay erişim , ancak ön bürolarda çözülemeyen konularda yargıçlara ulaşım planlanmaktadır . Sistem vatandaşın broşür ve diğer dökümanlarla bilgilendirilmesini de içermektedir. Proje ile, profesyonel yazı işleri ve idari işler müdürlerinin yetiştirilmesi de hedeflenerek hakim savcıların idari işlerden nisbeten ayrılarak yargılama faaliyetlerini daha iyi koşullarda yürütmesi de amaçlanmaktadır. Hopa C.Başsavcılığı nezdinde de özgün olmakla birlikte aynı amaca yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Taşra Adliyesinde başlatılan SMS ile çağrı uygulamasını takiben Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın vatandaş odaklı anlayışla aktif hale getirdiği 4060 SMS bilgi sistemi ve bilgi güvenliğine yönelik çalışmalar da aynı eksende değerlendirebilir. Pek çok yerde kürsüdeki hakim savcılar tarafından vatandaş odaklı anlayıştan hareketle bilinçli veya bilinçsiz sistematik veya gelişigüzel toplam kalite yönetimi temelini oluşturacak uygulamalar oluşturulmuştur. Katılımın artırılması ve örneklerin çoğalmasıyla zaman içerisinde yargıda kalite yönetim sisteminin daha bilinçli ve sistematik olarak yerleşmesi ve ilerlemesi sağlanabilecektir.

Yazar: Konuk Yazar

Ayrıca bknz.

İş Güvencesi

Taner IŞIK, Konuk Yazar. İş güvencesi çalışma hayatının en önemli konularından birini oluşturmaktadır. İş hukukunun …