Anasayfa / Haber & Güncel / Yargı Reformu Stratejisi Taslağı Güncellenerek Kamuoyuna Sunuldu

Yargı Reformu Stratejisi Taslağı Güncellenerek Kamuoyuna Sunuldu

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ilk kez 2008 yılı Mayıs ayında duyurulan, sonrasında kamuoyunda uzun tartışmalara neden olan Yargı Reformu Stratejisi Taslağı güncellenerek kamuoyuna sunuldu. Adalet Bakanlığı’nın internet sitesinde 11.09.2012 tarihi itibariyle yayınlanan taslağın giriş metninde, Yargı Reformu Stratejisi ile ilgili bilgilere yer verilerek, taslağın ilk yayınlanarak faaliyete geçirilmesinin ardından, hedeflerin %70’ine ulaşıldığı, ancak değişen koşullar karşısında birtakım güncellemelerin gerektiği ifade edilmiş. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı, 2-3 Nisan 2012 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Uluslararası Yargı Reformu Sempozyumu’nda dile getirilen görüşler de dikkate alınarak taslağı yeniden güncellediğini belirtmiş. Ayrıca yayınlanan taslak sonrası Bakanlık, tüm yargı aktörlerinin katılımıyla bir çalıştay düzenleyerek taslağa son halini vereceğini de belirtmiş.

Yenilikler

Taslağın giriş metninde de belirtildiği üzere, getirilen bazı yenilikler şöyle sıralanmış.

 • Amaç ve hedef sayısı arttırılarak, kapsamı genişletilmiştir
 • Strateji belgesinin düşünsel arka planında yer alan insan hakları uygulamalarının geliştirilmesi ve bu defa ayrı bir disiplin olarak ele alınmasına çalışılmıştır
 • Yargı alanında uluslararası ilişkilerin etkinleştirilmesi ayrı bir amacı oluşturmaktadır
 • Adalet örgütünün etkinleştirilmesi adı altında yeni bir amaç öngörülmüştür
 • İnsan kaynakları daha kapsamlı bir anlayışla ele alınmıştır
 • Hukuk eğitimi ve toplumun bilinç düzeyinin arttırılması için hukuk kliniği uygulamalarının hayata geçirilmesine yer verilmiştir
 • Adalet örgütünde saydamlığın arttırılması için adliyelerin faaliyet raporları hazırlaması gibi yenilikler öngörülmüştür
 • Bazı suç türlerinin soruşturulması ve kovuşturulmasında ölçütlerin ve rehber ilkelerin oluşturulması hedeflenmiştir
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ülkemiz hakkında verdiği ihlal kararlarına yol açan uygulama ve mevzuattan kaynaklanan sorunların giderilmesi ayrı bir hedef olarak öngörülmektedir
 • Yargılamaların hızlandırılması için adli zaman yönetmii sisteminin oluşturulması hedeflenmiştir

Amaçlar

Güncellenmiş Yargı Reformu Stratejisi Taslağı’na 11 amaç başlığı altında 103 yeni hedef eklenmiş. Taslağın tam metnini yazımızın sonunda bulabileceksiniz. Bakanlığın belirlediği 11 amaç ise şöyle:

 1. Yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve saydamlığının güçlendirilmesi
 2. Yargının kalitesi, etkililiği ve verimliliğinin arttırılması
 3. Uyuşmazlıkları önleyici nitelikteki tedbirlerin etkin hale getirilmesi ve alternatif çözüm yollarının geliştirilmesi
 4. Adalet alanında uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi
 5. Yargının halkla ilişkilerinin geliştirilmesi
 6. Adalet örgütünün etkinleştirilmesi
 7. Hukuk eğitimi ile meslek öncesi ve meslek içi eğitimin geliştirilmesi
 8. Kadınlar, çocuklar ve engellilere yönelik uygulamaların geliştirilmesi
 9. Adalete erişimin geliştirilmesi
 10. Yargısal uygulamalardan ve mevzuattan kaynaklanan insan hakları ihlallerrinin önlenmesi ve insan hakları standartlarının güçlendirilmesi
 11. Ceza infaz sisteminin geliştirilmesi

Taslak metni için tıklayın.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.

Ayrıca bknz.

Avukatlık Kanunu Değişiyor 1: Mesleğe Kabul, Sınav, Staj

Yeni Avukatlık Kanunu, uzun zamandır tartışılmakta ve kanunun yazım süreci devam etmekteydi. Türkiye Barolar Birliği’nin de …