Anasayfa / Haber & Güncel / Ya Kanun Koyucunun Tarafsızlığı

Ya Kanun Koyucunun Tarafsızlığı

Emrullah Burak TOK, Konuk Yazar.

Yasaları yorumlayan ve onları her hukuksal olayın gerçeklerine uygulayan yargı tarafsız olmalı da yargının uymak ile yükümlü olduğu kanunları koyan kanun koyucu tarafsız olmamalı mıdır?

Eğer tarafsız olmasa da olur derseniz önümüze büyük sorunlar çıkar. Mesela kanunda suç sayılan eylemeleri kanun koyucu suç olmaktan çıkartıp o eylemeleri kendisi yapar ise bunu nasıl değerlendireceğiz? Bu ülkede anayasa var kanunlar ona uygun olmak zorunda diyenleri duyar gibiyim. Fakat şunu da unutmamak gerekir ki anayasada çerçeve çizilmiştir fakat kesin sınırlar yoktur. Ayrıca anayasaya aykırı olduğundan iptal edilse bile Anayasa Mahkemesi’nin kararları geriye yürümediği için Anayasa Mahkemesi iptal edinceye kadar geçen sürede yapılanlar ne olacak? Bunun gibi sorunlar hep karşımıza çıkacak ve çıkmaktadır da.

Kanun koyucu tarafsızlığını sağlayamaz ise hukukun üstünlüğüne göre değil üstünlerin hukukuna göre kanun çıkartabilir. İktidarı daha doğrusu tek başına kanun yapma yetkisini elinde tutan ve iktidarı denetleyemeyecek muhalefetlerin veya sistemlerin olması devletleri parti devletine partideki kişileri de mutlak otoriterliğe götürür.

Peki kanun koyucunun tarafsız olması nasıl sağlanabilir? Bu soruya batılı diye tabir ettiğimiz demokrasiyi benimsemiş ülkelere bakmakla bulabiliriz. Demokrasiyi uzun yıllar muhafaza eden devletlerin ortak özelliklerine baktığımız zaman bir çok altın kuralı görebiliriz. Bunlardan biri muhalefetlerin iktidar olma şansının mevcut olmasıdır. Bugünün muhalefetleri yarının iktidarı olabilmesi ve iktidar ile muhalefet partilerinin arasında uçurumlar olmaması gerekir. Eğer  bir ülke parti devleti olursa oradaki kanunlarda tarafsızlıktan söz etmek çok güç olur. Fakat muhalefetlerde iktidar kadar güçlü olurlarsa yasama organında farklı fikir ve düşünceler vücut bulabilirse fikirlerin çatışmasıyla hakikatlerin veya tarafsızlığın oluşacağı muhakkaktır.

Sonuç olarak, çoğunlukçu sistem ile iktidara gelenlerin çoğulcu olmaları gerekir. Bunu tek başına iktidarın gerçekleştirmesinin güç olduğundan güçlü ve etkin muhalefet partileriyle sağlanmalıdır. Demokrasilerde güçlü olmayan muhalefetlerin büyük reform hareketleri içine girmeleri ve etkin olarak kanunları farklı fikirler sayesinde tarafsızlaştırmaları gerekir.

Yazar: Konuk Yazar