Anasayfa / Haber & Güncel / Varlık Barışı Yasası Resmi Gazete’de Yayınlandı

Varlık Barışı Yasası Resmi Gazete’de Yayınlandı

Varlık barışına ilişkin hükümler de getiren, 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’nin bugünkü 28661 sayısında yayınlandı. Kanuna göre, 18 yaşın altındaki herkes, genel sağlık sigortalısı sayılacak. Ayrıca bu hüküm, Türkiye’de öğrenim gören yabancı öğrencilerin, kayıt tarihlerinden itibaren 6 ay içinde başvurmaları halinde bu kişilerin de genel sağlık sigortalısı olmalarını sağlayacak. Yine, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine göre haklarında tedbir kararı verilenlerden sağlık sigortası bulunmayanlar da genel sağlık sigortalısı say��lacak. 6486 sayılı kanunda varlık barışına ilişkin de bir düzenleme bulunuyor. Buna göre, yurt dışındaki döviz, altın ve yatırımlarını Türkiye’ye getirmek için 31 Temmuz 2013 tarihine kadar beyanda bulananlardan yalnızca %2 vergi alınacak. Bildirilen bu varlıklar için vergi incelemesi yapılmayacak. Son olarak, doktorların uzun süredir bekledikleri “tam gün” düzenlemesi de 6486 sayılı kanun ile kabul edilmiş oldu. Resmi Gazete’nin 29/05/2013 günlü sayısında yayınlanan diğer kanun ve yönetmelikler ise şunlar:

KANUNLAR

6476     RACVIAC-Güvenlik İşbirliği Merkezi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6477     1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmenin III ve IV üncü Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6478     1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6479     1972 Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6480     1989 Uluslararası Kurtarma Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6481     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6482      İslam Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6483     Türkiye Cumhuriyeti ile İslam Kalkınma Bankası Grubu Arasında Türkiye’de İslam Kalkınma Bankası Grubu Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşma ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

6484     Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu Kurucu Anlaşmanın Tadiline İlişkin Genel Kurul Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6485     187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6486     Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÖNETMELİKLER

— Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Maden Kanununun I (A) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— EXPO 2016 Antalya Ajansı Mal ve Hizmet Alım-Satım ve Yapım İşleri İhale Yönetmeliği

— Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği

— Cumhuriyet Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kâtip Çelebi ve Eserlerini Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.

Ayrıca bknz.

HSYK’ya 22 Müfettiş Ataması Yapıldı

24 Ocak 2014 tarih ve 28892 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararına göre Hakimler ve Savcılar …