Anasayfa / Avukat / UYAP Avukat Portal Güncellendi

UYAP Avukat Portal Güncellendi

UYAP Portallarına dün itibariyle yapılan güncellemeler ile bazı yenilikler geldi. İlk olarak, Avukat, Bilirkişi, Vatandaş ve Kurum Portal arayüzlerinin yenilendiği göze çarpıyor. Ancak sisteme girişlerin eski sisteme nazaran bir parça zor hale geldiği görülüyor. Özellikle mobil imza ile sisteme giriş yaparken, fazladan birkaç tıklama daha yapmak gerekiyor. Ayrıca Avukat Portal’ın 4.0 versiyonuna ulaştığı ve bazı değişiklikler yapıldığı görülüyor. Son güncelleme ile Avukat Portal’a getirilen yenilikler şunlar:

  • Ödeme işlemlerinde ve evrak gönderme bölümlerinde düzenlemeler yapıldı.
  • İcra dosyalarında EGM bilgileri sorgulama ekranlarında getirilen kayıtların düzenli gelmesi sağlandı.
  • Tüm icra takibi açılış işlemlerinde B.K.’nın 100. maddesinin seçili olarak getirilmesi sağlandı.
  • Açık ve kapalı dosyalarda taraf bilgisi ile dosya sorgulama ekranlarında yıl kırılımı getirildi.
  • Hukuk dosyaları için vekaletname gönderme menüsüne “Süre Uzatım Dilekçesi” seçeneği eklendi.
  • Devam eden işlemlerim menüsünde icra dosyalarındaki rollere düşen evrakların gösterilmesi sağlandı.
  • Satış dosyalarında tahsilat ve reddiyat bilgilerinin görüntülenebileceği menü eklendi.
  • Kapatılan birimlere evrak gönderme ve ödeme işlemleri kapatıldı.
  • İcra dosyalarında SGK bilgileri sorgulama işlemlerinde düzenlemeler yapıldı.
  • İcra takibi açılış işlemlerinde kurumlar için adres bilgileri ekleme ekranlar��nda düzenleme yapıldı.
Yeni Avukat Portal Ekranı
Yeni Avukat Portal Ekranı

Yazar: Haber Servisi

Haber Servisi

Ayrıca bknz.

Baro Pulu Artık Elektronik Ortamda Ödenebiliyor

UYAP Avukat Portal’da son yapılan yenilikler ile avukatların vekil olmadıkları dosyalara vekaletname ibraz etmek üzere …