Anasayfa / Haber & Güncel / Uluslararası İşgücü Kanunu Resmi Gazete’de Yayımlandı

Uluslararası İşgücü Kanunu Resmi Gazete’de Yayımlandı

28.07.2016’da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek 6735 sıra numarasıyla yasalaşan Turkuaz Paketi olarak da bilinen Uluslararası İşgücü Kanunu, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yabancıların kayıt dışı çalışmalarının önlenmesi, yerli ve yabancı iş gücü dengesinin kurularak nitelikli yabancı iş gücünden yararlanılmasını öngören kanunun getirdiği başlıca yenilikler şöyle:

 • Uluslararası İşgücü Kanunu, Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan, bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya görmekte olan, staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancılar ile Türkiye’de geçici nitelikte hizmet sunumu amacıyla bulunan sınırötesi hizmet sunucusu yabancıları ve yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişileri kapsıyor.
 • Eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi nedeniyle yabancılara Turkuaz Kart verilecek. Ancak geçici koruma sağlanan yabancılar bu haktan faydalanamayacak.
 • Yasa ile, yabancıların ucuz işgücü olarak çalışması kolaylaştırılıyor.
 • İhracat yapan firmalara iki yıl süreyle özel damgalı pasaport verilmesi sağlanacak.
 • Çalışma izni başvuruları yurt içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, yurt dışında yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Başkonsolosluklarına yapılacak.
 • Başvurusu kabul edilen yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmaması kaydıyla, ilk başvuruda en çok 1 yıl geçerli çalışma izni verilecek.
 • Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az 8 yıl çalışma izni olan yabancılar, süresiz çalışma izni alabilecek.
 • Süresiz çalışma izni olan yabancı, uzun dönem ikamet izninin sağladığı tüm haklardan ve özel kanunlardaki düzenlemeler haricinde Türk vatandaşlarına tanınan tüm haklardan da yararlanabilecek. Ancak seçme, seçilme, kamu görevine girme ve askerlik hizmeti hak ve yükümlülükleri bulunmayacak.
 • Çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, bu kanun gereği ikamet izni yerine geçecek.
 • Uluslararası koruma talebinde bulunan ve başvurusu halen değerlendirme aşamasında olan şartlı mülteciler de uluslararası koruma başvuru tarihinden; geçici koruma sağlanan yabancılar da geçici korum akimlik belgesinin düzenlendiği tarihten altı ay sonra çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti almak için başvuru yapabilecek.
 • Bir yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına kayıtlı yabancı öğrenciler de çalışma izni almak kaydıyla Türkiye’de çalışabilecek.
 • Türkiye’de bulunan mimarlık ve mühendislik fakültelerinden mezun veya YÖK tarafından tanınmış bir yabancı ülke yükseköğretim kurumunda eğitimini tamamlayarak mühendis ve mimar ünvanına hak kazanmış olan yabancılar, proje bazlı ve geçici süre ile çalışma izni alarak mesleklerini ifa edebilecek.
 • Yeni bir kurum olarak, görevi yabancı istihdamı ve işgücü göçü ile ilgili ulusal ve uluslararası faaliyette bulunmak, çalışma izni ve çalışma izni muafiyetine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek olan Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü kuruluyor.

Yasa metni için: Resmi Gazete

 

Yazar: Haber Servisi

Haber Servisi