Anasayfa / Haber & Güncel / Tüketicinin Korunması Kanunu Taslağı Bakanlar Kurulu’nda

Tüketicinin Korunması Kanunu Taslağı Bakanlar Kurulu’nda

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI, bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde düzenlediği basın toplantısında Tüketicinin Korunması Kanunu Taslağı’nın müjdesini vererek, taslağın Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldığı müjdesini verdi. Mevcut kanunun gelişen tüketici hakları konusunda yetersiz kaldığından hareketle böyle bir taslağın hazırlandığı bilgisini veren YAZICI, taslak içeriğine ilişkin önemli bilgiler de paylaştı. Konuyla ilgili basın toplantısı videosunu haberimizin sonunda bulabilirsiniz. Bakan, kanunun isminin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmasına rağmen, hayatın tamamını kuşatt��ğına değinirken, bankaların özellikle faiz dışı gelirleri konusunda önemli düzenlemeler yapılacağı bilgisini de paylaştı. Bakan YAZICI tarafından paylaşılan önemli başlıklar şöyle:

Tüketicinin Hak Arama Yolları Kolaylaştırılıyor

Hak aramadaki bürokratik engeller kalkıyor. Tüm sözleşmelerin 12 punto ile yazılması zorunlu hale getirilecek.

Bankaların Faiz Dışı Gelirleri Kontrol Altına Alınıyor

Bankaların, faiz dışındaki ücretlerinin 65 ayrı kaleme ulaştığının altını çizen YAZICI, bunların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın olumlu görüşünü almak kaydıyla BDDK tarafından belirleneceği bilgisini paylaştı. Özellikle kredi kartı aidatları konusunda bankalara yıllık aidatı olmayan yalın bir kredi kartı çıkarmaları zorunluluğu getirilecek.

Konut Satışlarına İlişkin Yeni Düzenlemeler Getiriliyor

Konut satan alan tüketicilerin haklarının korunmasına ilişkin ilk defa düzenleme yapılarak, maketten konut satışı yapan firmalara inşaat ruhsatı alma zorunluluğu getiriliyor. Ayrıca inşaat firmalarına, tüketiciyi koruma amaçlı olarak, konutun yapımını güvence altına alma amaçlı sigorta müessesesi getiriliyor. Sigortaya ilişkin hükümler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Ayıplı Mallara İlişkin İspat Yükü Yer Değiştiriyor

Tüketicinin, tüketici sıfatıyla satın aldığı mal ve hizmetlere ilişkin cayma süreleri Avrupa’daki uygulamalar da dikkate alınarak 7 günden 14 güne çıkarılıyor. Satın alınan mallardaki ayıp konusundaki ispat külfeti değiştiriliyor. Satıştan sonraki ilk altı ay içerisinde (bu sürenin aşağı çekilebileceği belirtildi) ayıplı olmadığını ispat külfeti satıcıya ait olacak. Gizli ayıp durumunda ise zamanaşımı hükümleri uygulanmayacak.

Tüketici Hakem Heyeti Yapısında Değişiklik

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin ismi kısaltılarak, Tüketici Hakem Heyeti olacak. Bu kurulların daha işlevsel, daha inandırıcı çalışmalarının sağlanması için raportör olarak 500 kadro istihdam edilecek. Heyetlere başvuru sınırları da değiştirilerek ilçelerde 2.000 TL; il merkezlerinde ise 3.000 TL olarak belirleniyor. Bu oran, her yıl yeniden değerleme oranında artacak.

Kapıdan Satışlara Düzenleme

Kapıdan satış yapacaklara Bakanlık’tan izin alma zorunluluğu getiriliyor. Ayrıca bu satışlarda tüketicinin, sözleşmeye el ile tarih atması zorunlu tutulacak. Yine, mesafeli satışlarla ilgili de yeni düzenlemeler geliyor. Böylece, mesafeli satışlarla ilgili ilk defa düzenleme yapılıyor.

Diğer Düzenlemeler

Ayrıca devre tatil, paket turlar, elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. aboneliklerde tüketiciyi koruyucu yeni düzenlemeler geliyor. Gazete ve dergilerin promosyonlarında tüketiciyi korumaya yönelik sıkı düzenlemeler geliyor. Gerçeği yansıtmayan kampanyalar da yine düzenleme altına alınacak hususlar arasında.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.