Anasayfa / Haber & Güncel / Mevzuatımızdaki Son Değişiklikler

Mevzuatımızdaki Son Değişiklikler

Bir süredir Türkiye gündemine yetişmek pek kolay değil. Hukuk gündemimiz de hızla yenileniyor, TBMM’de kabul edilen kanunlarla mevzuatımızda önemli ve uzun vadede önemli etkiler doğuracak değişiklikler yapılıyor. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun‘da 20 gün içinde iki defa değişiklik yapılması bunun en somut göstergesi. Tüm bunların politik kaygı ve sonuçları bir yana, süratle gerçekleştirilen bu değişikleri hukukçu takipçilerimize hukuki bir çerçeve içerisinde kronolojik biçimde kısaca aktarmaya çalışacağım. Kanun metinlerine ulaşmak için başlıklara tıklayabilirsiniz.

6518 Sayılı Yasa: Son dönemde kabul edilen kanunlar içerisinde en tartışmalı kanun, 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun H��kmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişikli Yapılmasına Dair Kanun, 6 Şubat’ta TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Her ne kadar yasanın adından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın görevlerine ilişkin bir düzenleme gibi görünse de, 6518 sayılı kanun, aslında bir torba yasa idi. İnternette gözetim ve denetime yol açabileceğine ilişkin kaygılara yol açan ve geniş kitleler tarafından protestolarla karşılanan tartışmalı 5651 sayılı kanun değişiklikleri de bu yasanın içindeydi. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak 19 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

6519 Sayılı Yasa: Askerlik mevzuatına ilişkin hükümler getiren 6519 sayılı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 11 Şubat’ta TBMM’de kabul edilmesinin ardından 22 Şubat 2014 günlü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

6524 Sayılı Yasa: Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun başlığını taşıyan 6524 yasa, 15 Şubat’ta kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak 27 Şubat tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Yasa metni, HSYK’nın yapısı ile hakim ve savcılara ilişkin kamuoyunda çok tartışılan ve çeşitli kaygılarla eleştirilen değişiklikler içeriyordu.

6525 Sayılı Yasa: Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkında Kanun, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanun, Gelir Vergisi Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Kooperatifler Kanunu, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Sosyal Hizmetler Kanunu, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu gibi kanunlarda değişiklik yapan 6525 sayılı yasa ile bir de İstanbul’da Biruni Üniversitesi kurulmasına ilişkin hükümler yer alıyordu. Yasa, 27 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

6526 Sayılı Yasa: Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‘un en önemli hükmü, Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinin tümüyle kaldırılmasına ilişkin hükmüydü. Özel Yetkili Mahkemelerde devam eden davalar, yasanın yürürlüğe girişiyle birlikte ağır ceza mahkemelerine devredilecek. 6526 sayılı yasa ile ayrıca iletişimin dinlenmesi, tutuklama, gözaltı ve teknik takibe ilişkin bazı sınırlamalar kabul edildi. Yasa henüz yürürlüğe girmiş değil.

6527 Sayılı Yasa: Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun adını taşıyan 6527 sayılı yasa, 26 Şubat’ta TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Henüz yürürlüğe girmemiş olan yasa, Orman Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Milli Parklar Kanunu, Devlet İhale Kanunu, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, Kara Avcılığı Kanunu, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu, nternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Köy Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun, Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Mera Kanunu gibi kanunlarda değişiklik getiriyor. 6527 sayılı yasanın en önemli hükmü ise, 5651 sayılı kanunda yapılan değişik idi. 5651’i değiştiren 6518 sayılı yasadaki eleştiriler dikkate alınarak getirilen değişiklik, uzmanlar tarafından 5651 sayılı yasada yapılan küçük bir makyaj olarak değerlendiriliyor.

Demokratikleşme Paketi: Hükümet tarafından kamuoyuna ‘demokratikleşme pakedi’ olarak duyurulan Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, dün akşam itibariyle TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Pek çok önemli değişiklik getiren yasada öne çıkan bazı başlıklar şunlar:

  • Siyasi partiler, tüzüklerinde yer almak kaydıyla eş başkanlık sistemini uygulayabilecek. Ancak eş genel başkan sayısı en fazla iki olacak.
  • Farklı dil ve lehçelerde eğitim yapılabilmesi amacıyla özel okullar açılması artık yasal hale geliyor. Ancak eğitim yapılabilecek dil ve lehçeler, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek.
  • İsmi değiştirilen köylerin eski isimlerinin iadesinin önü açılıyor.
  • Seçim propagandalarında Türkçe dışında diller ve farklı lehçeler kullanılabilecek.
  • Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı güzergah, mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenecek. Ancak mülki amir, belediye başkanları, siyasi partiler ile meslek örgütleri ve sendikaların da görüşünü almak zorunda. Toplantı yeri ve yürüyüş güzergahı, yerel gazeteler ve vali veya kaymakamlık internet sitesinde ilan edilecek. Açık alanlardaki toplantı ve yürüyüşler, güneş batmadan önce dağılacak şekilde yapılacak. Kapalı alanlardakiler içinse saat, 24:00 olarak belirleniyor.
  • Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde kolluk kuvvetleri ses ve görüntü kaydı yapabilecek. Ancak bu kaydın, kolluk kuvvetleri tarafından yapıldığı belirlenebilir olmak zorunda. Yapılan kayıtlar, şüphelilerin ve suç delillerinin tespiti dışında başka bir amaçla kullanılamayacak.
  • Dini inançların yerine getirilmesine hukuka aykırı olarak müdahale edilmesi durumu, suç olarak tanımlanıyor.
  • Nefret suçları ceza hukuku mevzuatımıza giriyor.
  • Şapka Kanunu ile TCK 222. madde yürürlükten kaldırılıyor.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN

Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.

Ayrıca bknz.

6639 Sayılı Yasa Resmi Gazete’de Yayınlandı, Bakanlara Erişim Engelleme Yetkisi Geldi

TBMM Genel Kurulu’nda 27/03/2015 günü 6639 sıra numarasıyla kabul edilen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde …