Anasayfa / Haber & Güncel / Marka & Patent Mevzuatında Değişiklik

Marka & Patent Mevzuatında Değişiklik

26 Kasım 2015 tarih ve 29544 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikler ile marka & patent mevzuatımızda değişiklikler yapıldı. Yayımlanan metinler ile 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kararnamenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik, Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik ve Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik’te başvuru ve itiraz usulüne ilişkin bazı maddeler değiştirilmiş oldu.

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kararnamenin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN

Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.