Anasayfa / Haber & Güncel / İcra Mevzuatındaki Son Değişiklikler ve Değişiklik Öncesi Açılan İcra Takiplerinde Uygulanacak Hükümler

İcra Mevzuatındaki Son Değişiklikler ve Değişiklik Öncesi Açılan İcra Takiplerinde Uygulanacak Hükümler

Üçüncü Yargı Paketi olarak adlandırılan 6352 sayılı yasa TBMM”de kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı’nca onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Birçok yasa hükmünde olduğu gibi İcra ve İflas Kanunu’nda da önemli değişiklik ve yenilikler getiren yasayla ilgili bir yazı hazırlamıştık. Ev haczinin kaldırılmasından, icra müdürlerinin kararlarının gerekçelendirilmesi zorunluluğuna kadar önemli değişikliklere gidilen ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nu değiştiren 6352 sayılı yasanın geçici 10. maddesi bir ayrım yapmaktaydı. Buna göre, 6352 sayılı yasanın yürürlüğe girişinden (05.07.2012) önce açılan icra takiplerinde, değişiklik getiren hükümler uygulanmayacaktır. Uygulamada, bazı icra müdürlüklerinde, bu değişikliklerin hemen yürürlüğe girmiş gibi işlem yapmaları üzerine yasanın geçici 10. maddesini yeniden yayınlama gereği hissettik.

[quote style=”boxed”] GEÇİCİ MADDE 10 – Bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir.[/quote]

05.07.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6352 sayılı yasa metni

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.

Ayrıca bknz.

Selçuk Hukuk İcra İflas Hukuku 08-09 Vize Sınavı

S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ İCRA VE İFLAS HUKUKU DERSİ NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI VİZE SINAVI …