Anasayfa / Haber & Güncel / Hukuk Mahkemelerinde İstinaf ve Temyiz Sınırları Değişti

Hukuk Mahkemelerinde İstinaf ve Temyiz Sınırları Değişti

TBMM Genel Kurulu’nda 24.11.2016 günü kabul edilen 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa ile mevzuatta önemli değişiklikler yapılırken, hukuk mahkemelerinde istinaf ve temyiz sınırları da yeniden belirlendi.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere hukuk mahkemelerinde istinaf sınırı 3.000 TL; temyiz sınırı ise 40.000 TL olarak belirlendi. Ayrıca manevi tazminat davalarında miktara bakılmaksızın istinaf yolu açık olacak.

MADDE 41- 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “binbeşyüz” ibareleri “üç bin” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak manevi tazminat davalarında verilen kararlara karşı, miktar veya değere bakılmaksızın istinaf yoluna başvurulabilir.”

MADDE 42- 6100 sayılı Kanunun 362 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrasında yer alan “yirmibeşbin” ibareleri “kırk bin” şeklinde değiştirilmiştir.

6763 sayılı kanun metni için: Resmi Gazete

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.

Ayrıca bknz.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Ve Sonuçları

Sanık hakkında yapılan yargılama sonucunda suçunun sabit olması, diğer bir deyişle mahkumiyet hükmü için gerekli …