Anasayfa / Haber & Güncel / Hakim Savcı Adaylarına Mesleğe Kabul Öncesi Mülakat Geliyor

Hakim Savcı Adaylarına Mesleğe Kabul Öncesi Mülakat Geliyor

Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hakim Adaylarının Eğitimleri Sonunda Yapılacak Yazılı Sınavın Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklikler bugünkü 29785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle getirilen değişiklikler şöyle:

  • Yönetmeliğin adı şu şekilde değiştirildi: Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hakim Adaylarının Eğitimleri Sonunda Yapılacak Yazılı ve Sözlü Sınavın Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
  • Yönetmelik ile hakim ve savcı adaylarının meslek öncesi eğitimleri sonunda yapılan sınava ek olarak sözlü sınav da getirildi.
  • Mülakat, akademi son dönem eğitiminin bitiminde yapılacak.
  • Yönetmeliğin 19. maddesi ile sözlü sınav kurulu oluşturulacak. Kurula Türkiye Adalet Akademisi Başkanı başkanlık edecek. Diğer kurul üyeleri ise Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Bakanlık Personel Genel Müdürü, Bakanlık Ceza İşleri Genel Müdürü ve Bakanlık Hukuk İşleri Genel Müdürü ile Yönetim Kurulu tarafından Akademide ders veren öğretim elemanları arasından seçilen iki asıl ve bir yedek üyeden oluşacak.
  • Yönetmeliğin 20/C maddesine göre, sözlü sınavda, eğitim konularına ilişkin bilgi düzeyi, mevzuat ve içtihat bilgisi, mesleki yeterlilik, hukuki meseleleri kavrama, çözme ve ifade etme yeteneği, adayın özgüveni, temsil kabiliyeti ve davranışlarının mesleğe uygunluğu değerlendirilecek.
  • Başarılı sayılacak adaylar belirlenirken yazılı sınavın %60’ı ve mülakatın %40’ının toplamının en az 70 puan olması aranacak.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.
X