Anasayfa / Haber & Güncel / Güvenlik Birimlerine Gelen Çocuk Sayısı % 4,4 Arttı

Güvenlik Birimlerine Gelen Çocuk Sayısı % 4,4 Arttı

Çocukların suçla ilişkisinin arttığına dair ne yazık ki ilk haberimiz değil bu [1] [2]. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre güvenlik birimleriyle tanışan çocuk sayısı 2015 yılında da artmaya devam etti. 2015 yılındaki artış % 4,4 düzeyinde gerçekleşti ve 303.213 çocuk, güvenlik birimlerine mağdur veya şüpheli olarak geldi / getirildi.

TÜİK verilerine göre 2015 yılında 303.213 çocuk güvenlik birimlerine geldi veya getirildi. Bu çocukların %57,4’ünü 15-17 yaş grubu oluşturuyor. Tüm çocukların %66,9’u erkek, %33,1’i ise kız çocuğu.

2011-2015 arası güvenlik birimlerine gelen çocuk sayısı
2011-2015 arası güvenlik birimlerine gelen çocuk sayısı

Güvenlik birimlerine gelme nedeni: Mağduriyet

Güvenlik birimlerine 2015 yılında gelen veya getirilen 303 bin 213 çocuğun %46,9’u mağdur, %39’u kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası (suça sürüklenme) ile %5,8’u kayıp, %4,4’ünün bilgisine başvurma ve %3,9’unun ise diğer nedenlerle geldikleri ya da getirilmiş. Bu da, çocukların en çok mağdur sıfatıyla güvenlik birimlerine geldiğini gösteriyor.

güvenlik birimlerine getirilen çocuklar 2015 - 2
Güvenlik birimlerine gelen çocuklar en çok yaralama suçunun mağduru

Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen çocukların %85’ini suç mağduru (yaralama, cinsel suçlar, aile düzenine karşı suçlar ve diğer suçlar), %14’ünü takibi gereken olay mağduru ve %0,1’ini ise kabahat mağduru çocuklar oluşturuyor.

Suç mağduru çocukların %55,6’sını erkek, %44,4’ünü kız çocukları oluşturuyor.

Suça sürüklenen çocuklar

Suça sürüklenme nedeni ile güvenlik birimlerine 118 bin 245 çocuk getirilirken, bunların %36’sı yaralama, %24,6’sı hırsızlık, %6,8’i 5682 Sayılı kanuna muhalefet, %5,9’u uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, %3,7’si tehdit,  %3,5’i ise mala zarar verme suçlarından dolayı geldiği görülüyor.

%32’si adli birimlere sevk edildi

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların %60,2’si ailesine teslim edilirken, %32’si de adli birimlere sevk edildi. Sosyal kuruma teslim edilen çocuk oranı ise %3 oldu.

Geliş nedeni suça sürüklenme olan çocukların %77,6’sının adli birimlere sevk edildiği görülürken, ailelerine teslim edilme oranı %18,4 oldu.

Mağdur olarak gelen çocukların %88,9’u ailesine, %2,9’u adli birimlere ve %2,9’u da sağlık kuruluşuna teslim edildi.

Bağımlılık oranı % 36

Güvenlik birimlerine suça sürüklenme nedeni ile getirilen çocukların 42.557’sinin bağımlılık yapan madde kullandığı görüldü. Bağımlılık yapan madde kullanan çocukların %80’ini 15-17 yaş grubu oluşturuyor.

Çocukların %72,5’inin sigara, %5,5’inin sigara ve alkol, %4,9’unun sigara ve esrar, %3,7’sinin esrar, %2,3’ünün ise sigara, alkol ve esrar kullandığı görüldü.

Yazar: Haber Servisi

Haber Servisi