Anasayfa / Haber & Güncel / Bu Hafta İçinde TBMM Başkanlığı’na Sunulan Kanun Teklifleri

Bu Hafta İçinde TBMM Başkanlığı’na Sunulan Kanun Teklifleri

Genel seçimlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi de 25. dönem yasama çalışmalarına başladı. Henüz hükümet kurulmamış olsa da, milletvekilleri gerek önceki dönemlerden kalan, gerekse yeni yasa tekliflerini TBMM Başkanlığı’na sunmaya başladı. Bu hafta içinde Meclis Başkanlığı’na aralarında %10 seçim barajının %5’e indirilmesi, asgari ücretin 1.500 TL’ye çıkarılması, taşeron işçilerin kadroya alınması ve Sulh Ceza Hakimliklerinin kaldırılması, resmi nikah olmadan dini nikah yapılmasının suç olarak kabulü, Madımak Oteli’nin Utanç Müzesi yapılmasına ilişkin hükümlerin de bulunduğu 47 yasa teklifi sunuldu. Bağlantıları tıklayarak yasa teklifi metinlerine ulaşabilirsiniz:

10.07.2015 Çanakkale Milletvekili Muharrem ERKEK’in İbadet Yerlerinin Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi

10.07.2015 Malatya Milletvekili Veli AĞBABA’nın Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri, Elektrik Dağıtım Şirketlerine Olan Her Türlü Borç Faizlerinin Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Affedilmesi ve Anaparanın Faizsiz Olarak Eşit Taksitler Halinde Ödenmesine Dair Kanun Teklifi

10.07.2015 Malatya Milletvekili Veli AĞBABA’nın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

10.07.2015 Malatya Milletvekili Veli AĞBABA’nın 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

10.07.2015 Malatya Milletvekili Veli AĞBABA’nın 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

10.07.2015 İstanbul Milletvekili Barış YARKADAŞ ve İstanbul Milletvekili Eren ERDEM’in Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

10.07.2015 İstanbul Milletvekili M. Sezgin TANRIKULU’nun Milletvekili Seçimi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

10.07.2015 İstanbul Milletvekili Şafak PAVEY’in Milletvekili Seçimi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

10.07.2015 İstanbul Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ’nin 5597 sayılı Yurt Dışı Çıkış Harcı Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi

10.07.2015 Tekirdağ Milletvekili Candan YÜCEER’in 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

09.07.2015 Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet FIRAT’ın Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

09.07.2015 İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın 4857 Sayılı İş Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

09.07.2015 Adana Milletvekili Elif Doğan TÜRKMEN’in 3686 Sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

09.07.2015 Sinop Milletvekili Barış KARADENİZ’in 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

09.07.2015 İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 59. Maddesinin 1. Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi

09.07.2015 İstanbul Milletvekili M. Sezgin TANRIKULU’nun Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

09.07.2015 İstanbul Milletvekili M. Sezgin TANRIKULU’nun İbadet Yerlerinin Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi

09.07.2015 İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın 2839 Sayılı Milletvekili Seçim Kanunu ile 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

09.07.2015 İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 40. Maddesinin 1. Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

09.07.2015 İstanbul Milletvekili M. Sezgin TANRIKULU’nun Sosyal Uyum ve Sosyal İçerme Kanun Teklifi

08.07.2015 Antalya Milletvekili Devrim KÖK’ün Partisinden İstifa Ederek Başka Bir Partiye Giren Milletvekilinin Üyeliğinin Düşmesine Dair Kanun Teklifi

08.07.2015 İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın TBMM İçtüzüğü’nün 81. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

08.07.2015 İstanbul Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ, İstanbul Milletvekili Grup Başkanvekili Engin ALTAY ve Ankara Milletvekili Grup Başkanvekili Levent GÖK’ün Milletvekili Seçimi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

08.07.2015 İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu’nun “Adayların Görevden Ayrılması ve Göreve Dönmesi” Başlıklı 11’inci Maddesinin 1’inci Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

08.07.2015 İstanbul Milletvekili Barış YARKADAŞ’ın Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

08.07.2015 İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi

08.07.2015 Ankara Milletvekili Aylin NAZLIAKA’nın Belediye Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

08.07.2015 Ankara Milletvekili Aylin NAZLIAKA’nın Milli Eğitim Temel Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

08.07.2015 Ankara Milletvekili Aylin NAZLIAKA’nın Polatlı Tarımı Geliştirme ve Organik Uygulama Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanunu Teklifi

08.07.2015 Sinop Milletvekili Barış KARADENİZ’in Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

08.07.2015 İstanbul Milletvekili Sezgin TANRIKULU’nun Taşeron İşçilerin Kadrolu İşçi Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

08.07.2015 Sinop Milletvekili Barış KARADENİZ’in 2809 Yüksek Öğretim Kurumları Kanunu’nun Ek 79’uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenerek “Türkeli Meslek Yüksek Okulu” Adıyla Sinop Üniversitesi’ne Bağlı Bir Meslek Yüksek Okulu Kurulmasına Dair Kanun Teklifi 

08.07.2015 Ankara Milletvekili Aylin NAZLIAKA’nın 2809 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

07.07.2015 İstanbul Milletvekili Gülay YEDEKCİ’nin 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

06.07.2015 İstanbul Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ’nin 2/1048 Esas Nolu kanun Teklifini Yinelemesi

06.07.2015 İstanbul Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ’nin 2/2296 Esas Nolu kanun Teklifini Yinelemesi

06.07.2015 İstanbul Milletvekili M. Sezgin TANRIKULU’nun Devlet memurları Kanunu ile Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

06.07.2015 İstanbul Milletvekili M. Sezgin TANRIKULU’nun Toplumsal Barış ve Demokrasi için TBMM İçtüzüğü’nde ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

06.07.2015 İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL ve Manisa Milletvekili Grup Başkanvekili Özgür ÖZEL’in İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı bağlanması Hakkındaki Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

06.07.2015 İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın 289 Sayılı Seçim Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

06.07.2015 İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın İmar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

06.07.2015 İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun “Yurt Dışı Seçmenlerin Oy Verme Yöntemleri ve Genel İlkeler” Başlıklı 94/A Maddesi 4’üncü Fıkrası Hükmünün Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi

06,07.2015 İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın Madımak Oteli’nin “2 Temmuz Utanç Müzesi” Adıyla kültür ve Turizm Bakanlığı Bünyesinde Müze Haline Getirilmesini, Yargılanmayan Firari Sanık veya Şüphelilerin Yargılanmaları ve Olaylar Sırasında Hayatını Kaybeden Mağdur Aileler İçin Gerekli Maddi ve Manevi Yardımın Devlet Tarafından Sağlanması İçin Kanun Teklifi

06.07.2015 İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek Göstergeye İlişkin 43/B Maddesinin ve Ekinde Yer Alan *Cetveller’ Kısmındaki I Sayılı Cetvelin 7. Bendinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

06.07.2015 İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 32. Maddesinin 2’nci  Fıkrasının A Bendinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tekilfi

06.07.2015 İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL’ın 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 61’inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

06.07.2015 İstanbul Milletvekili M. Sezgin TANRIKULU’nun 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.

Ayrıca bknz.

İç Güvenlik Paketi 6: Kabul Edilen Maddeler

TBMM’ye 684 sıra numarasıyla sunulan İç Güvenlik Paketi‘nin kabul edilen maddelerini yayınlamaya devam ediyoruz. Bugün, …

X