Anasayfa / Haber & Güncel / Anayasa Mahkemesi’nden HMK m.20 Hükmünde Kısmi İptal

Anayasa Mahkemesi’nden HMK m.20 Hükmünde Kısmi İptal

Anayasa Mahkemesi, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile, HMK’nın 20/1 fıkrasında yer alan “bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten” ibaresinin iptaline karar verdi. İptal kararı, Resmi Gazete’de yayım tarihinden 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Yüksek Mahkeme, gerekçeli kararında yetkisizlik veya görevsizlik kararı verilmesi halinde, kararın kesin olması durumunda sürenin derhal işlemeye başlamasının, demokratik toplum gerekleri, ölçülülük ilkesi, adil yargılanma ve mahkemeye erişim hakkı ile Anayasa’nın 13. ve 36. maddelerine aykırı olduğuna değindi.

Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler

MADDE 20- (1) Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi hâlinde, taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aksi takdirde, bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.

(2) Dosya kendisine gönderilen mahkeme, kendiliğinden taraflara davetiye gönderir.

Anayasa Mahkemesi’nin Resmi Gazete’de yayımlanan gerekçeli kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN

Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.

Ayrıca bknz.

HMK Ücret Tarifeleri Resmi Gazete’de Yayımlandı

Her yıl Resmi Gazete’de yayımlanarak yenilenen HMK ücret tarifeleri bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Ekim’den …