Anasayfa / Haber & Güncel / 6561 Sayılı Terörün Sona Erdirilmesine Dair Kanun Resmi Gazete’de

6561 Sayılı Terörün Sona Erdirilmesine Dair Kanun Resmi Gazete’de

TBMM’de yoğun tartışma ve kavgalara sahne olan ve 10.07.2014 günü 6561 kanun numarasıyla kabul edilen Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, 16.07.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak aynı gün yürürlüğe girdi. Yürürlük maddeleri dahil 6 maddeden oluşan ve ilk maddesiyle amacı terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için yürütülen çözüm sürecine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak tanımlanan yasa ile Hükümet’e önemli görev ve yetkiler veriliyor. Yasa ile getirilen hükümler şöyle:

  • Hükümet, çözüm süreci kapsamında terörün sona erdirilmesi ve toplumsal barışın güçlendirilmesi amacıyla siyasi, hukuki, sosyoekonomik, psikolojik, kültür, insan hakları, güvenlik ve silahsızlandırma ve bunlarla ilgili diğer alanlarda gerekli adımları atacak,
  • Gerekli görülmesi halinde yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla temas kurularak görüşme vb çalışmalar yürütebilecek,
  • Silah bırakan örgüt mensuplarının eve dönüşleri ile sosyal yaşama katılarak uyumlarının sağlanması için gerekli çalışmalar yapacak,
  • Kanun kapsamında yapılacak çalışmalarda koordinasyon ve sekretarya hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı tarafından yürütülecek,
  • Kanun kapsamında yukarıda sayılan ilk üç maddede belirtilen görevleri yerine getiren kişilerin bu görevler nedeniyle hukuki, idari ve cezai sorumluluğu bulunmayacak.

 

Eleştiriler

Tasarının yasalaşma sürecinde gerek TBMM ve alt komisyonlarında, gerekse kamuoyunda önemli ve yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Bu eleştiriler özellikle, yasanın terör örgütünüe yasal bir statü kazandırdığı, yasama yetkilerinin hükümete devredildiği, hükümete verilen yetkilerin oldukça geniş ve soyut olduğu, geniş bir alanda yetki kullanılabileceği, görevlerin yerine getirilmesi sırasında yapılacak işlemlerden dolayı cezai sorumluluğun kaldırılmasının Anayasa ve Türk Ceza Kanunu’na aykırı olduğu, çözüme ilişkin hükümlerin içeriğinin belirsiz olduğu “gerekli tedbirleri almak” gibi ifadeler ile kastedilenin ne olduğunun belirlenmediği konularında yoğunlaşıyor.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.