Anasayfa / Gerekli Bilgiler / HMK Ücret Tarifeleri

HMK Ücret Tarifeleri

01/10/2016 tarih ve 29844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 01/10/2016 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Tanık Ücreti

Tanığa, kaybettiği zamanla orantılı olarak mahkeme tarafından belirlenecek 20 TL ila 40 TL arası ücret ödenecek. Tanık, seyahat etmek zorunda kalmışsa, yol ve beslenme giderleri ile konaklama masrafları da karşılanacak.

Bilirkişi Ücreti

Sulh Hukuk, İcra Hukuk ve Tüketici Mahkemelerinde görülecek dava ve işler için, 165 TL

Aile, İş, Kadastro Mahkemelerinde görülecek dava ve işler için, 220 TL

Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülecek dava ve işler için, 275 TL

Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri ile Ticaret mahkemelerindeki dava ve işler için, 330 TL

Gider Avansı

Davacı, dava açarken şu giderleri de yatırmak zorundadır:

Taraf sayısının 5 katı tutarında tebligat gideri,

Keşif deliline dayanılmış olması halinde, keşif avansı ile birlikte 85 TL ulaşım gideri,

55 TL gider avansı.