Anasayfa / Eğitim / Selçuk Hukuk Ticaret Hukuku I Vize Soruları (2003/04)

Selçuk Hukuk Ticaret Hukuku I Vize Soruları (2003/04)

31.12.2003

S.Ü. Hukuk Fakültesi 2003-2004 Öğretim Yılı Ticaret Hukuku (I) İmtihan Soruları

Talimat: Süre 60 dakikadır. Kanun kullanılmayacaktır. Yazınızın okunaklı ve ifadelerinizin dilbilgisi kurallarına uygun olmasına özen gösteriniz.

Olay

Öğrenci Ahmet Ak, işçi Ali Öz ve Avukat Leyla Taner birlikte yazlık sinema işletmeciliği yapmak konusunda anlaşmışlardır. Taraflar, Ahmet’in zarara katılmaması; buna karşılık kâr payının da % 10 ile sınırlı olması konusunda mutabakata varmışlardır. Ayrıca zarar Ali ve Leyla arasında eşit olarak paylaşılacak, kârdın Ali % 60, Leyla ise % 30 oranında istifade edeceklerdir.

Kuruluşu takiben ortaklar, ticaret sicil memurluğuna Leyla Taner ve Ortakları Sinemacılık Şirketi tanıtma işaretinin tescili için başvurmuşlar, ancak bu talepleri reddedilmiştir.

Sinema faaliyete geçtikten bir süre sonra maddi sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine ortaklar, kredili satış yapan (gerçek kişi) Erkan Zengin ile işletme üzerinde rehin tesisi karşılığında kredi verilmesi hususunda anlaşmışlardır. Anlaşmada sinema makinesinin rehnin kapsamı dışında olduğu belirtilmiştir.

Ortaklardan Ali Öz, üzerine düşen sermaye koyma borcunu kararlaştırılan tarihte yerine getirmemiştir. Avukat Leyla Taner, kendisinden ifa talebinde bulunmayı düşünmektedir.

İşlerin yoluna girmesi üzerine Leyla Taner, yakın arkadaşı olan ve film sektörünün içinde yer alan Hasan Cansız’ın da aralarına katılmasını istemektedir. Ortaklardan Ahmet, bu gelişmeye muhalefet etmek istemiş, ancak avukat olan Leyla’nın kendisine katılma payı sadece emeğinden ibaret olduğu için itiraz hakkı bulunmadığını söylemesi üzerine sessiz kalmayı yeğlemiştir.

Ortaklar, bu yapılanmanın kendileri açısından sorun yaratacak nitelikte olduğunu ve gelişmelerini engellediğini düşündüklerinden, tip değiştirmek veya bir diğer şirketle birleşmek istemektedirler.

Sorular

1. Avukat Leyla Taner ve yazlık sinema işletmesinin hukuki niteliklerini belirleyiniz. (10)
2. Tescili talep edilen Leyla Taner ve Ortakları Sinemacılık Şirketi tanıtma işaretinin hukuki niteliği nedir? Tescil talebinin reddine ilişkin bu karar yerinde midir ve karara karşı başvuru yolları nelerdir? (15)
3. Erkan Zengin ile yapılan rehin sözleşmesini, taraflar ve konu açısından değerlendiriniz. Burada rehin sözleşmesine ilişkin olarak doğacak bir ihtilaf ticari dava niteliği taşır mı? Açıklayınız. (15)
4. Olayda kâr ve zarar dağıtımına ilişkin olarak varılan anlaşmayı değerlendiriniz. (15)
5. Leyla Taner, Ali Öz’e başvurarak sermaye koyma borcunu yerine getirmesini talep edebilir mi? Borcun zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle uygulanabilecek müeyyideler nelerdir? Açıklayınız. (15)
6. Hasan, bu şirkete ortak olarak katılabilir mi? Nasıl? Bu gelişmeye itiraz konusunda Leyla’nın Ahmet’e söyledikleri isabetli midir? (15)
7. Şirketler hukukunda tip kavramı neyi ifade eder? Bu şirketin tip değiştirmesi veya diğer bir şirketle birleşmesi mümkün müdür? Mümkünse nasıl? Açıklayınız.

Başarılar Dileriz

 


 

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.

Ayrıca bknz.

Selçuk Hukuk Borçlar Genel Vize Soruları (2007/08)

2007 – 2008 ÖĞR. YILI, S.Ü. HUKUK FAK. BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜK. VİZE İMTİHANI 18.01.2008 …