Anasayfa / Eğitim / Selçuk Hukuk Miras Hukuku Final Soruları (2004/05)

Selçuk Hukuk Miras Hukuku Final Soruları (2004/05)

S. Ü. HUKUK FAKÜLTESİ MİRAS HUKUKU FİNAL İMTİHANI SORULARI

TALİMAT: Kanun kullanmak yasaktır. Süre 90 dakikadır. Cevap kağıdınıza adınızı, soyadınızı ve numaranızı yazmayı unutmayınız. Cevap kağıdınızın sağ üst köşesine geçmeniz için gereken notu ve salon/sıra numaranızı yazmayı da ihmal etmeyiniz.

OLAY
M, 10.05.2003 tarihinde ölmüş, geride mirasçı olarak sekiz çocuğu ve kendinden evvel 1993’te ölen oğlu K’dan olma torunları Ayşe ve Ahmet’i bırakmıştır. Murisin; 4115 numaralı parselde kayıtlı taşınmazını 1985 yılında kızı Alime’ye; 5237 numaralı parselde kayıtlı taşınmazını 1994 yılında gelini Güldane ve torunları Ayşe ve Ahmet’e bırakmıştır. 4745 numaralı parselde kayıtlı taınmazın 1/5 hissesini 1995 yılında gelini Güldane’ye, diğer 1/5 hissesini de aynı sene içinde kızları Dudu ve Alime’ye bırakmıştır. 3476 numaralı parseldeki taşınmazını da 21.09.1994 tarihinde diğer bir torunu Tolga’ya kayıtsız şartsız hibe etmiştir. 2779 numaralı parselde kayıtlı taşınmazının 1/2 hissesini torunu Ayşe’ye diğer 1/2 hissesini de torunu Ahmet’e 09.04.2001 tarihinde “satış” göstererek temlik etmiştir. Murisin ölümünde temlik dışı olarak 5326 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın tamamı ile 2710 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın 9/10 hissesinin ve menkul olarak da 300 milyon TL kıymetinde av tüfeği, 200 milyon TL kıymetinde çanta ve bankada 100 milyon TL parasının, ayrıca 350.000 TL cenaze giderinin ve Ziraat Bankası’na 750.000 TL borcunun bulunduğu anlaşılmaktadır.
Temlik edilen taşınmazlarla temlik dışı taşınmazların ölüm tarihindeki değerleri belirlenmiştir. Buna göre;
Murisin, kızı Alime’ye yaptığı kazandırmanın (4115 numaralı parselin tamamı, 4745 numaralı parselin 1/5’i) ölüm tarihindeki teğeri 10.000.000 TL’dir.
Torunu Tolga’ya yaptığı kazandırmanın (3476 numaralı parselin tamamı) değeri 900.000 TL’dir.
Gelini Güldane’ye yaptığı kazandırmanın (4745 numaralı parselin 1/5’i, 5237 numaralı parselin 1/3’ü) değeri 2.350.000 TL’dir.
Davalı, tarun Ayşe’ye yaptığı kazandırmanın değeri 3.000.000 TL’dir.
Diğer torunu Ahmet’e yaptığı kazandırmanın değeri ise, 3.500.000 TL’dir.
Temlik dışı terekenin ise ölüm tarihindeki değeri 5.000.000 TL’dir.

SORULAR

SORU/1) Bir şema çizerek kimlerin mirasçı olduklarını belirleyiniz. (10 P)

SORU/2) Net terekeyi hesaplayınız. (10 P)

SORU/3) Tasarruf nisabını hesaplayınız. (10 P)

SORU/4) Tenkise tâbi tasarruf bulunup bulunmadığını belirleyiniz. Varsa bunların hangi tür tasarruflardan ve ne miktarda yapılacağını hesaplayınız. (30 P)

SORU/5) Mirasçıların ellerine geçecek nihai miktarı belirleyiniz. (10 P)

METİN SORULARI

SORU/6) Zümre sistemine hakim olan prensipleri açıklayınız. (15 P)

SORU/7) Mirastan yoksunluk nedir? Şartları nelerdir, açıklayınız. (15 P)

Başarılar Dilerim.
Yrd. Doç. Dr. Süleyman YALMAN

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.

Ayrıca bknz.

Selçuk Hukuk Borçlar Genel Vize Soruları (2007/08)

2007 – 2008 ÖĞR. YILI, S.Ü. HUKUK FAK. BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜK. VİZE İMTİHANI 18.01.2008 …

X