Anasayfa / Eğitim / Selçuk Hukuk İcra ve İflas Hukuku Final Soruları (2006/07)

Selçuk Hukuk İcra ve İflas Hukuku Final Soruları (2006/07)

14.06.2007

S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ
İCRA ve İFLÂS HUKUKU DERSİ
NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGLAMLARI FİNAL SINAVI

SINAV TALİMATI: 1) Sınav süresi 90 dakikadır. 2) Cevaplarda soru sırasına uyulacaktır. 3) Mürekkepli kalem kullanılacaktır.4) İİK kullanmak serbesttir. 5) Kâğıt sınırlaması yoktur. 6) Cevaplar mutlaka GEREKÇELİ olacak, gerekçesiz cevaplara puan verilmeyecektir.

OLAY I: Üniversiteden üç yıl önce mezun olan (A), uzun uğraşların ardından yabancı menşeli bir ilaç firması olan (B)’nin Konya Müdürlüğü’nde 01.10.2005 tarihinde çalışmaya başlamıştır. (B), (A)’ya kendi kusurundan dolayı doğabilecek zararlara karşılık aynı tarihte 5.000 Avro değerinde bir bono imzalatmıştır. (A), 12.12.2006 tarihinde şirket tarafından belirlenen satış rakamlarını yakalayamaması nedeniyle kıdem ve ihbar tazminatı ödenerek işten çıkarılmıştır. Ancak (A), çalıştığı süre içerisinde yaptığı fazla mesailerin kendisine ödenmediğini iddia etmektedir. (A)’nın bu talebine çok sinirlenen şirket müdürü ise bonoyu işleme koyması için şirket avukatı (V)’ye talimat vermiştir.
Bu arada işten ayrılması nedeniyle maddi açıdan sıkıntıya düşen (A), Selçuk Üniversitesi’nde okuyan kardeşi (K) ile beraber kiraladıkları evin kirasını ödeyememektedir. Bu sebeple de ev sahibi (S), (A) ve (K)’yı evden çıkarmayı düşünmektedir.

 

S O R U L A R

1) Şirket avukatı olan (V), bono bedelinin tahsili amacıyla hangi takip yoluna (ya da yollarına), hangi şartlarla ve ne şekilde başvurabilir? Gerekçeleriyle açıklayınız. (5 p.)

2) (A), kendisine karşı İstanbul’da yapılan bu takibe karşı “bono altındaki imza bana ait değildir, bu takip Konya’da yapılmalıydı, kaldı ki ben zaten borcumu ödedim” şeklinde karşı koymuştur. (A)’nın bu beyanlarını, takibe olan etkileriyle beraber değerlendiriniz. (10 p.)

3) (V)’nin yaptığı takipte, (A)’nın yeter miktarda malı haczedilmiştir. Bu aşamada (A) borcunu beş eşit taksitte ödemek istediğini beyan ederse, bunun takibe bir etkisi olur mu? Neden? Olursa nasıl? (5 p.)

4) (A)’nın ev sahibi olan (S), kira alacaklarını tahsil etmek ve evi boşalttırmak istemektedir. (S) kime karşı, hangi hukuki yollara başvurabilir? Açıklayınız. (10 p.)

5Yapılan takip neticesinde (S), (A)’nın maaşını ve dededen kalma değerli antika saatini haczettirmiştir. Bu haczin yapıldığını öğrenen ve (A)’dan alacaklı olan mahalle kasabı (M) de, (A)’nın haczi kabil başkaca eşyasının olmadığını düşünerek yapılan bu hacze iştirak etmek istemektedir. (M) bu hacze iştirak edebilir mi? Neden? Cevabınız evet ise, hangi şartlarla iştirak edebilir? (5 p.)

6) (A), fazla mesai alacaklarını tahsil edebilmek amacıyla (B)’ye karşı icra takibi yapmıştır. (B)’nin vekili (V), bu takibe ilişkin savunmalarını, söz konusu fazla mesai alacağının var olup olmadığının bordrolar ve ilgili belgelerden belirlemenin uzun vakit aldığını da belirterek, ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren10. günde bildirmiştir. Bu beyanın takibe etkisi olur mu? Neden? Nasıl?

7) (A), (B) ‘ ye ait Kadınhanı’ndaki depolarda bulunan ilaçları haczettirmiştir. (B) ise haczin gece saatlerinde yapıldığını belirterek itirazda bulunmuştur. (B)’nin bu beyanını, beyanın takibe etkisini ve bu itirazın kim tarafından değerlendirileceğini belirtiniz. ( 10 p.)

 

OLAY II : Konya’da bir devlet hastanesinde memur olarak çalışan (D), aynı zamanda bir ticari taksi ve beyaz eşya mağazası işletmektedir. (D), amcasının oğlu olan (O)’dan yaptırmakta olduğu apartman dairesi için borç para almış; ancak bu parayı işlerinin kötü gitmesi nedeniyle ödeyemeyeceğini (O)’ya bildirmiştir. Bu duruma çok sinirlenen (O), (D)’ye karşı bir iflâs takibi yapmayı düşünmektedir.

 

S O R U L A R

1) (O), iflâsa ilişkin takip talebini icra müdürüne vermiş, icra müdürü ise borçlunun memur olduğunu belirterek iflâs ödeme emri göndermeyi reddetmiştir. İcra müdürünün bu davranışını değerlendiriniz. (5 p.)

2) İcra müdürünün iflâs ödeme emri gönderdiğini ve (D)’nin bu ödeme emrine itiraz etmediğini kabul edelim. Bu durumun iflâs takibine nasıl bir etkisi olacaktır. Bu durumda kim, ne şekilde hareket etmek zorundadır? (5 p.)

3) (D) hakkında iflâs kararı verilmiş ve bunun üzerine (D)’ye iflâsın açılmasıyla ticari taksinin de iflâs masasına girdiği, dolayısıyla masaya teslim etmesi gerektiği bildirilmiştir. Ancak (D) iflâs kararını temyiz ettiğini ve ticari taksisinin haczi kabil olmayan mallardan olduğunu belirterek teslimatı gerçekleştirmemiştir. Masanın iddiasını ve (D)’nin savunmalarını değerlendiriniz. (10 p.)

4) (D) hakkında iflâs kararı verilmesinden sonra (Z)’den bir araba almış, ancak satım bedelini ödememiştir. Bu sözleşmenin geçerliliğini tartışınız. (Z)’nin söz konusu alacağına ne şekilde kavuşabileceğini belirtiniz. (5 p.)

5) Düzenlenen sıra cetvelinde (Z)’nin alacağı 4. sırada, diğer bir alacaklı olan (L)’nin alacağı ise 2. sırada gösterilmiştir. (Z), gerek kendi gerekse (L)’nin sırasına itiraz etmek istemektedir. (Z), bu itirazlarını ne şekilde ortaya koymalıdır? Neden? (10 p.)

6) gt; İflâs tasfiyesi sonunda (D), borçlarının %30’unu ödeyeceğini belirterek konkordato teklif edebilir mi? Neden? Nasıl? Bu teklifin hukuki sonuçları neler olacaktır? Açıklayınız (10p.)

Başarılar dilerim
Prof. Dr. Ömer ULUKAPI

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.

Ayrıca bknz.

Selçuk Hukuk İdare Hukuku Soruları

1) İdare aşağıdaki organlardan hangisinin içinde yer alır? a) Yasama Organı b) Yürütme Organı c) …