Selçuk Hukuk Genel Kamu Hukuku Vize Soruları (2006/07)

S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ 2006-2007 ÖĞRETİM YILI GENEL KAMU HUKUKU
NORMAL ve İKİNCİ ÖĞRETİM VİZE SINAVI    

24.01.2007

TALİMAT: Süre 45 dk. Tükenmez kalem kullanılacaktır. Yazının ve ifadenin düzgün olmasına dikkat edilecektir. Başka kağıt verilmeyecektir. Her soru 20 puan değerindedir. İlk 20 dk. içinde sınav salonundan çıkılmayacaktır.

SORULAR

1- ‘İnsanlar, devlet için değil; devlet, insanlar için vardır’ ifadesi; devletin konumu, devlet-birey ilişkisi ve temel haklar anlayışı bakımından hangi özellikleri ihtiva etmektedir? Açıklayınız.

2- ‘Devlet iktidarının meşruluğunu’ tanımlayınız. Meşruluğun, değişken ve nisbi bir kavram oluşu ile ne anlatılmak istenmektedir? Açıklayınız.

3- Toplum sözleşmesi düşünürlerinden J.J. Rousseau ve J. Locke arasında, mülkiyet kavramına bakış açısından ne gibi farklılıklar bulunmaktadır? Bu farklılıklar, her iki düşünürde nasıl bir siyasal iktidar tanımına yol açmaktadır? Açıklayınız.

4- T. Hobbes’un siyasal teorisinde devletin kurulmasındaki temel gerekçe nedir? Açıklayınız. Düşünüre göre, dini ve dünyevi iktidar arasında nasıl bir ilişki olmalıdır? Neden? Açıklayınız.

5- Montesquieu’nun vurguladığı; ‘yasaların da tâbi oldukları yasalar vardır’ sözü neyi ifade etmektedir? Açıklayınız.

Başarılar dilerim.
Yrd. Doç. Dr. Reyhan Sunay

About the author

Av. Aydoğan TAN
Av. Aydoğan TAN

Hukuk Sokağı kurucusu ve editörü. Amatör meraklı, blog yazarı. Avukat. Daha çok hukuk ve teknolojinin kesiştiği konularda yazıyor ve Hukuk Sokağı'nı daha popüler bir blog haline getirmek için çalışıyor.