Anasayfa / Eğitim / Selçuk Hukuk Genel Kamu Hukuku Final Soruları (2006/07)

Selçuk Hukuk Genel Kamu Hukuku Final Soruları (2006/07)

S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ
2006-2007 ÖĞRETİM YILI GENEL KAMU HUKUKU
NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM FİNAL SINAVI

21.06.2007

TALİMAT: Süre 70 dk. Cevap kâğıdının üst köşesine vize notu, salon ve sıra numarası yazılacaktır. Tükenmez kalem kullanılacaktır. Yazının ve ifadenin düzgün olmasına dikkat edilecektir. İlk 30 dk. içinde sınav salonundan çıkılmayacaktır. Çift yapraklı bir cevap kâğıdı daha alınabilecektir.

SORULAR

1- Bazı yazarlar, küreselleşme sürecine paralel olarak, “ulusal devletin önemini yitirdiğini” belirtirlerken, bazı yazarlar da aksini savunmaktadırlar her iki yaklaşımın temel dayanakları nelerdir? Açıklayınız. (20p.)

2- İnsan haklarının “birey hakları” oluşu ile ne kastedilmektedir? Açıklayınız. (15p.)

3- Locke’a göre, “direnme hakkı” hangi halde meşru karşılanabilir? Bu hakkın başlıca amacı ve işlevi nedir? Açıklayınız. (15p.)

4- J. J. Rousseau’ya göre, genel iradenin “devredilemez” oluşu ne anlama gelmektedir? Yazarın, genel irade bakımından böyle bir özelliği savunmasındaki temel neden nedir? Açıklayınız. (20p.)

5- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin; “kişi”, “yer” ve “zaman” bakımından uygulama alanı hakkında bilgi veriniz. (20p.)

6- Özgürlüğün; “yasaların izin verdiği şeyleri yapabilmek” olarak tanımlanması ile “yasaların yasaklamadığı şeyleri yapabilmek” olarak tanımlanması arasında, kişilere bırakılabilecek serbestlik alanı bakımından nasıl bir farklılık bulunmaktadır? Açıklayınız. (10p.)

Başarılar Dilerim
Yrd. Doç. Dr. Reyhan SUNAY

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.

Ayrıca bknz.

Selçuk Hukuk Borçlar Genel Vize Soruları (2007/08)

2007 – 2008 ÖĞR. YILI, S.Ü. HUKUK FAK. BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜK. VİZE İMTİHANI 18.01.2008 …