Anasayfa / Eğitim / Selçuk Hukuk Genel Kamu Hukuku Final Soruları (2005/06)

Selçuk Hukuk Genel Kamu Hukuku Final Soruları (2005/06)

S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ GENEL KAMU HUKUK I. VE II. ÖĞRETİM
FİNAL SINAVI

15.06.2006

SORULAR

1- Egemenlik unsuru açısından ele alındığında; Avrupa Birliğini, klasik anlamda bir devlet olarak kabul etmek mümkün müdür? Gerekçeleriyle birlikte açıklayınız. (15p.)

2- İnsan hakları-devlet ilişkisinde “tanıma” ve “karışmama” talepleri ne anlama gelmektedir? Açıklayınız. (15p.)

3- Küreselleşmenin demokrasiyi aşındırdığı ya da demokrasi kaybına yol açtığı, yaygın olarak kabul edilen bir görüştür. Bu görüşün temel dayanakları ne şekilde belirmektedir? Açıklayınız. (15p.)

4- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin; kişi, yer ve zaman bakımından uygulama alanı hakkında bilgi veriniz. (15p.)

5- Toplum sözleşmesi düşünürlerinden;

a) Hobbes, hangi nedenlerle “kişi yararına mutlakçı bir düşünür” olarak değerlendirilmektedir? Açıklayınız. (10p.)
b) Locke’a göre siyasi iktidar hangi araçlarla ya da mekanizmalarla sınırlandırılabilir? Açıklayınız (10p.)
c) J. J. Rousseau, mülkiyet kurumunu neden eleştirmektedir? Bu noktada düşünürü Locke’dan ayıran hususlar nelerdir? Açıklayınız. (10p.)

6- Özgürlüğün; “yasaların izin verdiği şeyleri yapabilmek” olarak tanımlanması ile “yasaların yasaklamadığı şeyleri yapabilmek” olarak tanımlanması arasında kişilere bırakılabilecek serbestlik alanı bakımından nasıl b ir farklılık bulunmaktadır? Açıklayınız. (10p.)

Talimat: Süre 75 dk. Tükenmez kalem kullanılacaktır. İlk 30 dk. içinde sınav salonundan çıkılmayacaktır. Yazının okunaksız oluşu, değerlendirmeyi olumsuz yönde etkileyecektir. Çift yapraklı bir cevap kağıdı daha alınabilecektir.

Başarılar Dilerim
Yrd. Doç. Dr. Reyhan SUNAY

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.

Ayrıca bknz.

Selçuk Hukuk Borçlar Genel Vize Soruları (2007/08)

2007 – 2008 ÖĞR. YILI, S.Ü. HUKUK FAK. BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜK. VİZE İMTİHANI 18.01.2008 …