Anasayfa / Anket / Hukuk Öğrencileri Adalete Güven Anket Sonuçları

Hukuk Öğrencileri Adalete Güven Anket Sonuçları

Mayıs ayında üç hafta boyunca sitemizde yayınlanan ve yalnızca hukuk fakültesi öğrencilerinin katılımına açık anketimiz sonlandı. Katılım sağlayan hukuk fakültesi öğrencilerine teşekkür ederiz. Hiçbir sorunun cevaplanmasının zorunlu kılınmadığı ankette hayli ilginç sonuçlar çıktı. Yorumsuz olarak veriyoruz:

Okuduğunuz Üniversite?

Katılımcı profili

Anketi 192 hukuk fakültesi öğrencisi cevapladı. Cevaplayanların %74’ü devlet üniversitelerinde, %25’i ise vakıf üniversitelerinde öğrenim gördüğünü beyan etmiş. Katılımcıların %54’ü erkek öğrencilerden oluşuyor. Ankete daha çok ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri ilgi göstermiş: %53

Hukuk fakültesi öğrencileri, aldığı hukuk eğitimini yeterli bulmuyor!

“Aldığınız hukuk eğitimini yeterli buluyor musunuz?” sorusuna %61’lik kesim, hayır yanıtını verdi. Aldığı eğitimi yeterli bulduğunu söyleyenlerin oranı ise %35!

Aldığı hukuk eğitimini yeterli bulmadığinı söyleyenlerin %88’i devlet üniversitelerinde okurken, %12’si vakıf üniversitelerinde okuduğu şıkkını işaretlemiş.

Yapılmak istenen meslek: Avukatlık!

Birden fazla seçeneğin işaretlenebildiği meslek sorusunda, katılımcıların %49’u mezuniyet sonrasında avukatlık yapmak istediğini belirtmiş. Bunu %31’lik oranla savcılık, %22 ile hakimlik ve %19 ile akademisyenlik izliyor. %1,5 oranındaki öğrenci de, mezuniyet sonrası kaymakamlık yapmak istediği şıkkını işaretlemiş.

Katılımcıların %10’u ise, meslek seçimi sorusunda birden fazla seçeneği işaretlemiş.

Mevcut hukuk sistemine güven: %2!

Ankete katılım sağlayan hukuk fakültesi öğrencilerinden, mevcut hukuk sistemine güveninin sorulduğu soruda yalnızca 4 katılımcı “güveniyorum” seçeneğini işaretlemiş ki bu da yalnızca %2’lik bir kısmı ifade ediyor. Kısmen güvendiğini belirtenler %57’lik bir oranda iken; güvenmediğine ilişkin seçeneği işaretleyenler %38 düzeyinde.

Hukuk sistemine güvenmediği seçeneğini işaretleyen katılımcıların tümü, aldığı hukuk eğitimini yeterli bulmadığını ve Türk hukuk sisteminin geleceğine de olumsuz baktığı seçeneklerini de işaretlemiş.

Türk Hukuk Sisteminin geleceğine bakış olumsuz!

Soruyu yanıtlayanların %62’si, Türk Hukuk Sisteminin geleceğine olumsuz baktığını beyan etmiş.  Bu katılımcıların tümü, aynı zamanda aldığı hukuk eğitimini de yeterli bulmuyor. “Olumlu” şıkkını seçenler ise %32 oranında.

Hukuk sisteminin geleceğini olumsuz görenlerin %54’ü ise avukatlık yapmak istiyor. Ankette kaymakamlık yahut hukuk dışında başka bir mesleği seçmek isteyenlerin tümü de olumsuz şıkkı işaretlemiş.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.