Anasayfa / Kaynak (page 8)

Kaynak

inceleme, makale, bilgi paylaşımı ve hukuk rehberi

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Usulü ve Başvuru Formu

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruya ilişkin olarak internet sitesinde ayrı bir sayfa oluşturarak başvuru formu ile başvuruya ilişkin bilgilendirici formlar yayınladı. Formlarda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü, başvuru formu, formun nasıl doldurulacağına ilişkin esaslar ve 66 soruda başvuru gibi klavuzlar bulunuyor. Formların yayınlandığı adres: Anayasa Mahkemesi 66 Soruda Anayasa …

Devamını oku

Yeni Borçlar Kanununa Göre Kira Hukuku’ndaki Yenilikler

Av. Ufuk KULA, Konuk Yazar. 6101 sayılı yürürlük kanunu ile 6570 Sayılı Kanun 01 Temmuz 2012 itibariyle yürürlükten kalkmıştır. Bundan böyle tüm kira ilişkilerine 6098 sayılı Borçlar Kanunu uygulanacaktır. Yeni dönemle birlikte kira ilişkilerinde bazı noktalar değişmiş, bazı noktalarda ise yepyeni uygulamalar vardır. Bu çalışmamızda, uygulayıcılar için dikkat edilmesi gerekli …

Devamını oku

HMK: Dava Arkadaşlığı

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Birinci Kısım, Dördüncü Bölüm, Üçüncü Ayrımında 57-60. maddeler arasında dava arkadaşlığını yer vermiştir. Dava arkadaşlığı, 1086 sayılı HUMK döneminde de vardır ancak HMK, mecburi / ihtiyari dava arkadaşlığını ayrı ayrı düzenlemiştir. Bir başka yenilik ise, HUMK döneminde olmayan, HMK 60. madde hükmüdür. İhtiyari Dava Arkadaşlığı …

Devamını oku

Hakimin Hukuki Sorumluluğu

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Genel Hükümler başlıklı Birinci Kısım’ın İkinci Ayrım’ında, Hakimin Hukuki Sorumluluğuna ilişkin birtakım hükümlere yer vermiştir. Burada kastedilen elbette, hakimlerin yargılama faaliyetlerine ilişkin durumlardır. Yoksa hakimlerin günlük hayatındaki olağan işlemlerindeki hukuki sorumlulukları her vatandaş gibi genel hükümlere tabidir. Hakimlerin mesleki faaliyetlerinden dolayı hukuk sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler …

Devamını oku

HMK: Hakimin Yasaklılığı ve Reddi

Hakimin davaya bakmasını engelleyen iki kurum vardır: Hakimin yasakllılığı ve hakimin reddi. HUMK döneminde de var olan bu düzenlemeler, az değişiklik ile HMK’ya da alınmıştır. Yasa koyucu, hakimin yasaklılığı ve reddini, hakimin hukuki sorumluluğu ile birlikte kanunun birinci kısım üçüncü bölümünde, 34-49. maddeleri arasında düzenlemiştir.

Devamını oku