Anasayfa / Kaynak (page 7)

Kaynak

inceleme, makale, bilgi paylaşımı ve hukuk rehberi

HMK: Adli Tatil

Adli Tatile dair boşluğu ortadan kaldıran 6494 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle, bu yıl adli tatilin uygulanıp – uygulanmayacağı tartışmaları sona ererken, HMK’nın 102 ila 104 maddeleri de atıl kalmamış oldu. 6494 sayılı yasa ile değiştirilen HMK m. 102 uyarınca adli tatil, 20 Temmuz ila 31 Ağustos tarihleri arası olarak belirlenmiştir. …

Devamını oku

Hakimin Tarafları Sulhe Teşviki ve Katı İhsas-ı Rey Yasağı

Av. Serhat TUĞRAL, Konuk Yazar. Usul yasamızda hakimin tarafları sulhe teşvik edeceği yazılı olmasına rağmen uygulamada sulh ile sonuçlanan davaların sayısı pek azdır. Yapılan istatistikler göstermektedir ki, hukuk mahkemelerinde yapılan yargılamaların sulh ile sonuçlanma oranı Binde 1-3 arasında değişmektedir. Bu oran, aynı Kıta Avrupası hukuk sistemi içerisinde yer aldığımız Almanya’da %80-90 civarlarındadır. …

Devamını oku

HMK: Eski Hale Getirme

6100 sayılı HMK’nın Genel Hükümler başlıklı Birinci Kısmın Altıncı Bölümünün İkinci Ayrımı “Eski Hale Getirme” müessesesini düzenlemektedir. HUMK dönemindeki hükümlere önemli değişiklikler getiren eski hale getirmeye ilişkin hükümler, 95 – 101. maddeler arasında sıralanmıştır. Belirtmek gerekir ki, eski hale getirme hükümleri ile amaçlanan, kesin sürelerin kaçırılması halinde doğabilecek olumsuz sonuçlara …

Devamını oku

Kıdem Tazminatı Hakkında Bilmemiz Gerekenler

Bu makale Nevzat ERDAĞ’ın izniyle yayınlanmış olup, orijinal metin nevzaterdag.com sitesinde bulunmaktadır. Kıdem tazminatı,  İş Kanununda gösterilen fesih hallerinde, en az bir yıllık çalışması olan işçiye veya işçinin ölümü halinde de işçinin geride kalanlarına işveren tarafından ödenmesi gereken paradır. Kıdem tazminatı müessesesi;  İş Kanunu’na işçilerin gelir ve iş güvenliğini sağlayıcı …

Devamını oku

HMK: Süreler

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Birinci Kısım’ın son bölümü, Süreler, Eski Hale Getirme ve Adli Tatil hükümlerine ayrılmıştır. Altıncı Bölüm’ün Birinci Ayırım’ı, Süreler başlığını taşımaktadır. 90 ila 94. maddeler arasında beş madde halinde düzenlenmiş bulunan sürelere ilişkin genel hükümler, HUMK dönemine nazaran çok farklılık getirmemiştir. Daha çok dilin sadeleştirilmesi ile …

Devamını oku

HMK: Teminat

6100 sayılı HMK’nın Genel Hükümler başlıklı Birinci Kısım, Beşinci Bölümü’nde 84 – 89. maddeler arasında düzenlenen Teminat konusu, HUMK dönemine kıyasla önemli değişikliklerle yeniden düzenlenmiştir. Teminat, bazı durumlarda davalının zarara uğramasının önüne geçme düşüncesiyle getirilmiş bir usul hukuku kavramıdır. Teminat, kanunda açıkça belirtilen durumlarda davacı tarafından gösterilir.

Devamını oku

Davaya Vekalet

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Genel Hükümler Dördüncü Ayrımında yer alan davaya vekalet konusunda kanun koyucu büyük değişikliklere gitmemiş, birtakım sadeleştirmeler ile ufak birkaç değişiklikle yetinmiştir. Davaya vekalet, usul yasamızın 71 ila 83. maddeleri arasında sayılmıştır. Buna göre: Genel olarak Madde 71- (1) Dava ehliyeti bulunan herkes, davasını kendisi veya tayin ettiği vekil aracılığıyla …

Devamını oku