Anasayfa / İçtihatlar (page 5)

İçtihatlar

12 Bankanın Rekabeti Sınırlayıcı Nitelikteki Eylemleri – İdari Para Cezası Verilmesine İlişkin Rekabet Kurulu Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı

Özet: Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin, çeşitli bankacılık hizmetlerine yönelik uygulanan faiz oranlarını ve ücretleri birlikte belirlemek üzere rekabeti sınırlayıcı nitelikte eylemlerde bulundukları, söz konusu eylemlerin mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetlerini konu edinen bir uzlaşma kapsamında vuku bulduğu, uzlaşmanın ortak paydasını, fiyat stratejilerinin birlikte belirlenmesinin oluşturduğu, uzlaşmanın unsurlarının belirlenmesi, uygulanması …

Devamını oku

Karar İncelemesi: Ücretsiz Olması Gereken Ameliyat Nedeniyle Para Alınmasının Rüşvet, İrtikap ve Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçlarından Hangisini Oluşturacağı

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU HASTANESİNDEKİ GÖREVİ GEREĞİ HASTAYI ÜCRETSİZ AMELİYAT ETMEK ZORUNDA OLAN DOKTORUN AMELİYAT KARŞILIĞI PARA ALMASININ RÜŞVET, İRTİKÂP VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLARINDAN HANGİSİNİ OLUŞTURACAĞI Abdullah Selim BABAOĞLU*  I. OLAY Sanık C. K. doktor olarak T. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Bölge Hastanesi’nde görev yapmaktadır, aynı zamanda sanığın özel muayenehanesi bulunmaktadır. …

Devamını oku

Ücretsiz Olması Gereken Ameliyat Nedeniyle Para Alınması – Rüşvet, İrtikap, Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçları Ayrımı

T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu E: 2007/5-174 K: 2007/213 K.T.: 30.10.2007 T… SSK Hastanesinde göz doktoru olarak görev yapan sanık hakkında, “ameliyat olması gereken SSK güvencesi altındaki bir kısım hastaları kendi özel muayenehanesine yönlendirdiği, burada yaptığı muayeneden sonra muayene ücretini alarak hastaneye yatırdığı ve ameliyat için ücret ödememesi gereken bu …

Devamını oku

Boşanma Davası Devam Ederken, Tazminat ve Nafaka Haklarını Temin Etmek İçin De Olsa Davalının Emekli İkramiyesine Tedbir Konulamayacağı

Özet: Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre sadece uyuşmazlık konusu hakkında tedbir kararı verilebilir. Davacının boşanma davasındaki boşanmaya karar verilmesi halinde hükmedilmesi mümkün olan boşanmaya bağlı tazminat ve nafaka haklarının elde edilmesini temin etmek için de olsa davaya konu olmayan davalı erkeğin emekli ikramiyesi üzerine tedbir konulamaz.  T.C. Yargıtay 2. Hukuk dairesi E: 2014/28472 K: 2015/13674 K.T.: 26.06.2015 DAVA: Taraflar …

Devamını oku

Avukatlık Ünvanı Kullanılarak İşlenen Suç – Basit Dolandırıcılık

Özet: Yargıtay’da tanıdıkları olduğunu ve davayı lehlerine sonuçlandıracağını söylediği olayda, sanığın, belli bir kamu görevlisi yanında hatırı sayıldığından ve ilişkisi olduğundan bahsetmeksizin, kendisinin avukat olduğunu ve yargıda tanıdıkları olduğunu söylemek suretiyle hükümlüyü tahliye ettirme karşılığında katılanlardan menfaat temin etmesi şeklindeki eyleminin basit dolandırıcılık suçunu oluşturduğu sabittir.

Devamını oku

Sigorta Broker’lığı Sözleşmesinin Haksız Feshi Halinde Genel Hükümlerin Uygulanması Gerektiği

Özet: Taraflar arasındaki ilişki Borçlar Kanunu’nda düzenlenen tellallık sözleşmesinden değil, Sigorta Murakabe Kanunu’nun 37. maddesinde düzenlenen sigorta brokerliği sözleşmesinden kaynaklanan bir ilişkidir. Sözleşmenin haksız feshi halinde, davacı genel hükümlere göre talepte bulunacaktır.

Devamını oku