Anasayfa / İçtihatlar (page 15)

İçtihatlar

Doğum ve Ölüm Olaylarının Kaydının, Nüfus Müdürlüğünün İdari Görevi Olması

YARGITAY 18 HUKUK DAİRESİ E: 2007/8864 K: 2007/9471 T: 08/11/2007   Davacı F.A. ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada S. 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 10/4/2007 günlü ve 2007/50-120 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 19/9/2007 gün ve Hukuk-183606 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, …

Devamını oku

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin Anayasa Mahkemesi’ne Başvurma Yetkisi

ÖZET: Mahkeme niteliği taşımayan Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, anayasaya aykırılıktan dolayı Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapamaz. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığ’ından: Esas Sayısı : 2007/53 Karar Sayısı : 2007/61 Karar Günü : 31.5.2007 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyeti İTİRAZIN KONUSU: 23.2.1995 günlü, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 6.3.2003 günlü, 4822 sayılı Kanun’la değişik 22. maddesinin yedinci …

Devamını oku

Otoparktaki Araçtan Çalınan Eşya Nedeniyle Sorumluluk

ÖZET: Ücretli otopark işletmecisinin, araçta meydana gelen hırsızlıktan dolayı Borçlar Kanunu’nun vedia sözleşmesi hükümlerine göre sorumlu olduğunun kabulü gerekir. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E: 2003/5039 K: 2003/8870 T: 01.07.2003 Karar: Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın husumet yönünden reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi …

Devamını oku