Anasayfa / İçtihatlar (page 10)

İçtihatlar

Usulsüz Tebliğ – İmzadan İmtina Eden Komşu

Özet: Borçluya yapılan tebligatta tebliğ memuru tarafından, beyanına başvurulan isim ve imzadan imtina eden komşunun ad ve soyadının belirtilmediği, haber bırakılan komşunun isminin, kim olduğunun, imzadan imtina edip etmediğinin tevsik edilmediği, bu haliyle tebliğ işleminin Tebligat Kanunu’nun 21/1. ve 23/7. maddeleri ile Tebligat Yönetmeliği’nin 30. ve 35. maddeleri hükümlerine göre usulsüzdür.

Devamını oku

Taşınmazın Mera Vasfının Tespiti [HGK Kararı]

Özet: Dava konusu taşınmazın mera vasfını haiz olup olmadığının belirlenebilmesi için mahkemece, taşınmazın tapu kaydı ilk tesisinden itibaren tüm tedavülleri ile birlikte incelenerek yerinde şehir plancısı, ziraatçı bilirkişi ve harita mühendisi bulundurmak koşuluyla yeniden keşif yapılmalı, imar planı uygulama haritaları Belediyeden sağlanmalı ve bu haritaların kapsamına göre mera olan taşınmazların yerleşim …

Devamını oku

Duruşmaların Aynı Saate Verilmesi, Adil Yargılama Hakkına Aykırılık Oluşturur

Özet: Mahkemenin her dava dosyası için değişik saatler belirleyerek duruşmalara devam etmek, böylelikle taraflara ve vekillerine adil yargılama hakkına sahip olduğu güvencesini vermek ve tarafların usul hükümlerine riayet edip etmediklerinin denetimini mümkün kılmak yerine, 6. sıradan 46. sıradaki dava dosyasına kadar tek saat verilmek suretiyle yaratılan bu belirsizlik nedeniyle taraflardan biri …

Devamını oku

Cemevlerinin İbadethane Sayılması Gerektiğine İlişkin HGK Kararı

Özet: Bir kısım vatandaşın inanç özgürlüğü kapsamında bir ibadet yeri açmak amacıyla örgütlenmek istemesi, demokratik bir toplum içinde ulusal güvenliği, kamu güvenliğinin korunmasını, kamu düzeninin sağlanmasını ve suç işlenmesinin önlenmesini, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye atacak bir hak olmadığı açıktır. Derneğin faaliyetini kısıtlamak için zorlayıcı ve …

Devamını oku

Facebook’ta Fazla Zaman Geçirme, Boşanma Nedeni [İçtihat]

Özet: Davalının eşinden boşanacağını söyleyerek evi terk etmesi, birlikte yaşamaktan kaçınma ve zamanının çoğunu sosyal paylaşım sitesi ve internette geçirmesi, evlilik birliğinin mutluluğunu sağlama konusundaki özen yükümlülüğüne (MK. m. 185/2) aykırı olup, diğer taraf için ortak hayatı çekilmez kılar.

Devamını oku