Anasayfa / Avukat / Yetkinlik Düzeyi Yüksek Avukat Kimdir?

Yetkinlik Düzeyi Yüksek Avukat Kimdir?

Konuk Yazarımız Tarkan KARABEL, Hukuk Büroları İş Geliştirme Uzmanı olarak çalışmakta ve avukatlara satış ve pazarlama konularında eğitim, destek ve rehberlik hizmetleri sunmaktadır.

Yetkinlik Düzeyi Yüksek Avukat Kimdir

İster serbest, ister maaşlı çalışan bir avukat olun, aşağıda belirtilen yirmi iki adet yetkinliğe sahipseniz iş dünyasında uçuşa geçmeye hazırsınız demektir.

Yetkin Avukat işine değerli katkılar sağlamakla kalmaz, çevresinde oluşturduğu olumlu enerji ve iklimle model alınan lider kişilik haline gelir. Başarılı iş sonuçlarına imza atabilmenizin yolu, gereken yetkinlikleri öğrenmeniz ve işteki davranışlarınızı buna göre uyarlamanızdan geçer. İş yaparken daha hızlı öğrenmeniz, daha çabuk öğrenmeniz ve edinilen tecrübelerden ders çıkarmanız yetkinliklerinizi arttırmanıza yardımcı olur.

Başarılı olmak için size gereken yetkinlikleri aşağıda bulacaksınız. Yetkinlik seviyeleri kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Önemli olan her birinde olması gereken seviyeye sahip olmanızdır. Yetkinlik analizleri hangi seviyede bulunduğunuzu size gösterecektir. Güçlü olan yönlerinizi görüp, gelişime açık yönlerinizi ele almanız başarınızın anahtarı olacaktır.

Başarı İçin Geliştirme: Daha iyi iş sonuçları alabilmeniz için kullandığınız süreçleri sorgulamanız ve daha iyisini elde edebilmek için sürekli değişimi desteklemenizdir.

Başarma Arzusu: Ulaşmak istediğiniz hedefi elde etmek için içten gelen bir tutku ve hırsa sahip olmanızdır.

Bilgi Edinme: Bilgi güçtür sözüne inanan bir düşünce tarzına sahip olmanız ve onu elde etmek için araştırma ve soru sorma konusunda çok ilerlemenizdir.

Değişime Hazır Olma: “İnsan insanın yamyamıdır.” Başarı mutlak bir durum olmadığı ve her alanda rekabet olduğu için, başarıyı tekrar tekrar elde etmek sürekli değişik yöntemler uygulamayı ve risk almayı gerektirir. Değişim belirsizlik ve konfor alanının dışına çıkma gerektirdiğinden çok sevilmez.

Analitik Düşünme: Olayları mantık süzgecinizden geçirmeli, doğru sonuçlara varmak için işin matematiğini kullanmalısınız.

Duygusal Farkındalık: Duygularınızın hâkimi olmak ve onları yönetebilmek başarı hedefinizde sizi kurşun geçirmez hale getirir. Duygularının farkında olmayanlar duygularının estiği yöne sürüklenirler ve tepkisel davranışlarla başarı yolundan uzaklaşırlar.

Düzeni Yaratma: Sistemler sizi disiplin içerisinde tutan ve hedefe odaklayan yöntemlerdir. Sistem ve düzenin olmadığı yerde kargaşa ve anarşi olur. Düzeni kurmak iş hayatında bir numaralı önceliğinizdir.

Ekip Çalışması ve İşbirliği: İnsanlarla birlikte çalışabilmeniz ve onlarla uyum içerisinde olmanız iş hayatının olmazsa olmaz kuralıdır.

Ekip Liderliği: Çalışanları değerli kılan, onları güçlendiren ve iş çıktılarını arttıran enerjik, çalışkan, iyi dinleyici bir kişiyseniz ekip liderliğine ulaşabilirsiniz.

Empati: Kendini karşısındakinin yerine koyabilen ve onların bakış açılarına ulaşabilen kişiler duygudaşlık sahibidirler. Bu onlara karşısındakini anlama ve onun ihtiyaçlarına uygun çözümler üretme imkânını verir.

Etki ve Tesir: Yapılması gerekenler konusunda insanları ikna edebilmeniz ve onlar üzerinde müspet bir tesir bırakabilmeniz önemli bir yetkinliktir. Bu yetkinliği geliştirmeniz için duygudaşlık, başarma arzusu, başarı için geliştirme ve kendine güven yetkinliklerini ortaklaşa kullanmalısınız.

İlişki ve Çevre Oluşturma: İlişki tesis etmek ve çevre oluşturmak önemli bir yetkinlik olup, dışa dönük ve öz güveni yüksek kişiler tarafından daha kolaylıkla oluşturulabilmektedir. İçe dönük bir karakteriniz varsa buzu kırma yetkinliğinizi geliştirmek için gelişim programlarına katılmanız gerekir.

İnsiyatif Almak: Karşılaşılan sorunların çözümünde salt üstlerin talimatları beklenilmeden prosedürler çerçevesinde karar verebilme ve uygulama yetkinliğidir.

Kavramsal Düşünme: Konuları tüm boyutlarıyla ele almanız,konuyu oluşturan faktörler hakkında analizler yapabilmenizdir.

Kendine güvenin kullanılması: Kişilerin kendilerine olan öz güvenleri onları başarıya taşıyacak en önemli yetkinliklerden biridir.

Kendini Doğru Tanıma: Güçlü ve zayıf yönlerinizi bilir, buna uygun olarak kendinizi geliştirme konusunda çaba sarf ederseniz, rekabet gücünüzü yüksek tutabilir ve iş hedeflerinize kolayca ulaşırsınız.

Kişisel Bütünlük: Özü sözü bir olmanız ve tutarlı davranışlar sergilemenizdir. Kişisel bütünlüğünüz tam ise iç ve dış müşteriler tarafından güven duyulan biri haline gelirsiniz.

Kendini Kontrol Etme: Duygularınıza hakim olabilmek, öfke ve hiddetinizi dışarı vurmamak, doğru zamanda doğru yerde, doğru konuda, doğru miktarda tepki göstermek en önemli yetkinliğiniz olacaktır.

Müvekkil Odaklı Olmak: Müvekkilin ihtiyacını anlamanız, ona uygun çözümler sunmayı istemeniz ve bunu gerçekleştirmenizdir.

Organizasyonel Bağlılık: Çalıştığınız kuruma gösterdiğiniz bağlılık, üstlere gösterdiğiniz saygı ve ilgidir.

Organizasyonel Duyarlılık: Çalışma ortamında bulunan hiyerarşi ve düzenin farkında olmanız, mevcut sistemi benimsemeniz ve bu disiplin ile çalışma konusunda uyum göstermenizdir.

Uzmanlığını Geliştirme: Alanında uzman olmanız için sürekli okumanız, öğrenmeye devam etmeniz, mevcut bilgi birikiminizden tatminsizlik duymanızdır.

Yukarıda belirtilen yetkinlik maddelerini okuduktan sonra “Eyvah bunlardan bazıları bende yok” diyerek endişe etmeyin! Çünkü tüm bu yetkinlikleri kolayca öğrenebilir ve kendinizi bu alanlarda kolayca geliştirebilirsiniz. Bugüne kadar yüzlerce avukata yetkinlik seviyelerini analiz etmeleri ve onları geliştirmeleri için yardımcı oldum, kolayca sonuç almaları için en doğru yöntemleri onlarla paylaştım ve paylaşmaya devam ediyorum. Herkese başarılar dilerim!

www.tarkankarabel.com

www.lawmarketing-tr.com

Yazar: Konuk Yazar

Ayrıca bknz.

Avukatlar İçin Sanal Pos & Web Sitesi Çözümü: Lawoud

Hukuk sektörünün dijitalleşme sürecinin hızlanmasıyla birlikte, sektör ihtiyacına yönelik çözümler üreten girişimler de artıyor. Avukatlara …

X