Anasayfa / Konuk Yazar (page 4)

Konuk Yazar

Kasım, 2009

 • 27 Kasım

  İş Güvencesi

  Taner IŞIK, Konuk Yazar. İş güvencesi çalışma hayatının en önemli konularından birini oluşturmaktadır. İş hukukunun temel amaçlarından birisi işçi ile işveren arasındaki çalışma ilişkisinin sürekliliğini sağlayarak, bu ilişkinin varlığını korumak ve işçinin iş güvencesini sağlamaktır. İş güvencesi, temel bir insan hakkı olan çalışma hakkını (Anayasa m. 49) fonksiyonel kılan, bu hakkın …

 • 22 Kasım

  Kıdem Tazminatı ve Geçersiz Feshin Sonuçlarına İlişkin Yapılan Ödemelerde Özellik Arz Eden Hususlar

  Taner IŞIK, Konuk Yazar. I. KIDEM TAZMİNATI a) Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Kıdem tazminatı iş hukukuna özgü bir tazinat türüdür. İş Kanunu’na tabi iş ve işyerlerinde çalışanların taraf olduğu hizmet sözleşmelerinin mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun halen yürürlükte bulunan 14. maddesinde belirtilen esaslar dairesinde son bulması durumunda doğar. Buna göre kıdem tazminatı …

Ağustos, 2009

 • 15 Ağustos

  İdare Hukuku Özet Çalışma Notları II

  İdareye ilişkin anayasal ilkeler – Hukuk Devleti – İdarenin bütünlüğü–Yeki Genişliği – Laiklik – Merkezden ve yerinden yönetim ilkleridir. Polis devleti kuralsız devlet demek değildir. Ancak kurallara uymamanın bir yaptırımı ve yönetenlerin yönetilenlere karşı sorumluluğu yoktur. Hazine teorisi ile polis devlet anlayışı yumuşatılmış devletin verdiği zararlardan mali olarak sorumlu olacağı kabul …

 • 15 Ağustos

  Ceza Hukuku Özet Çalışma Notları

  CEZA GENEL – ÖZEL – USUL HUKUKU İmar Kirliliğine neden olma suçu yayımı tarihinde (26.06.2004)Çevrenin kasten veya taksirle işlenmesi suçu yayımı tarihinden 2 yıl sonra (26.06.2006)Diğer hükümler 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girdi AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİ Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanununda yer alan …

 • 15 Ağustos

  Anayasa Hukuku Özet Çalışma Notları II

  ANAYASA HUKUKU ÖZET ÇALIŞMA NOTLARI Taksirli suçlar hariç toplam bir yıl ve daha fazla hapis cezası almış olmak M. Vekili seçilmeye engeldir. ( Demek ki 1 yıldan az kasıtlı suçlar ile 1 yıldan fazla taksirli suçlar engel teşkil etmez.) 2002 yılında yapılan AY değişikliği ile M. Vekili seçilmeye engel teşkil …

Şubat, 2009

 • 9 Şubat

  Selçuk Hukuk İcra İflas Hukuku 08-09 Vize Sınavı

  S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ İCRA VE İFLAS HUKUKU DERSİ NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI VİZE SINAVI 23.01.2009 SINAV TALİMATI: 1. Sınav süresi 90 dakikadır. 2. Mürekkepli kalem kullanılacaktır. 3.İİK kullanmak serbesttir. 4. Kağıt sınırlaması yoktur. 5. Cevaplar mutlaka gerekçeli olacaktır.6. Öğretim türünü belirtiniz. OLAY: Merkezi Konya’da bulunan Alacaklı kooperatif, aynı zamanda …

Kasım, 2008

 • 16 Kasım

  Selçuk Hukuk Borçlar Genel Vize Soruları (2007/08)

  2007 – 2008 ÖĞR. YILI, S.Ü. HUKUK FAK. BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜK. VİZE İMTİHANI 18.01.2008 TALİMAT: 1) Süre 45 dakikadır. 2) Her soru 4 puandır. 3)Yanlışlar doğruları götürmez. 4) Mevzuat kullanılabilir. 5) Sorular ve cevapları 19.01.2008’de www.sahinakinci.com adresinde yayınlanacaktır. SORULAR VE AÇIKLAMALI CEVAPLAR S. 1. Aşağıdakilerden hangisi hukuki işlem değildir? (2007 Adli …