Anasayfa / Konuk Yazar (page 3)

Konuk Yazar

Ağustos, 2010

 • 17 Ağustos

  Evlat Edinme

  Sinem SAÇKAN, Konuk Yazar. Soy bağının kurulma yollarından biriside evlat edinmedir. Bu soy bağı ilişkisi kan bağı ile kurulmadığından bu şekilde doğan soy bağına ‘yapay soy bağı’ denilmektedir. Evlat edinme kurumu yeni bir kurum olup eski hukukumuzda evlat edinme kurumu var olabilmiş değildir. Türk medeni kanunumuzun 305. md., 320. md.’ye …

Nisan, 2010

 • 11 Nisan

  Yargı ve Toplam Kalite Yönetimi

  Burak BAKİ, Konuk Yazar. Toplam Kalite yönetimi; bir organizasyonun, hedef kitlesinin ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetlerini ve bunlara etki eden personel, işleyiş, süreçler, nitelikler ve diğer unsurlarını kendi görev ve vizyonunu tanımladıktan sonra, kalite hedeflerini de belirleyerek hedef kitlesi odaklı olarak sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi hedef alarak uyguladığı eylemsel strateji planı ve …

Mart, 2010

 • 19 Mart

  Ticari İşletme Hukuku Özet Çalışma Notları

  Türk Ticaret Kanunu (TTK) ‘na göre ticarethane, fabrika ve ticari şekilde işletilen diğer müesseseler ticari işletme sayılır. TTK m. 12 de hangi müesseselerin ticarethane sayıldığı gösterilmiştir ancak asıl ölçüt esnaf düzeyini aşıp aşmadığıdır. Esnaflık maddi sermayeden çok bedeni çalışmaya dayanır. Ticari işletme unsurları şunlardır;a)Bağımsızlık (şube olmaması gerekir)b)Gelir sağlamayı hedef tutma …

 • 19 Mart

  Şirketler Hukuku Özet Çalışma Notları

  ŞİRKETLER HUKUKU ÖZET ÇALIŞMA NOTLARI Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) şirket tanımına yer verilmemiştir. Borçlar kanunu’nda ise sadece adi şirket tanımına yer verilmiştir. Şahıs şirketleri sadece ticari işletme işletmek amacıyla kurulurlar, sermaye şirketleri ise her türlü amaçla kurulabilirler. Adi şirket bir yana bırakılırsa ticari şirketlerin kuruluşlarına ilişkin sözleşmelerin resmi şekilde yapılması …

 • 19 Mart

  Kıymetli Evrak Hukuku Özet Çalışma Notları

  Nama yazılı senetlerin kamu güvenliği yoktur ancak ipotekli borç senedi ile irat senedi nama yazılı olsa bile kamu güvenliğine sahiptir. Nama tazılı olabilecek kıymetli evraklar şunlardır; Hisse senetleri, ancak ipotekli borç senedi ile irat senedi ve tüm kambiyo senetleri nama yazılı olabilir. İpotekli borç senedi tapuya kayıtlı bütün gayrimenkuller için …

 • 19 Mart

  İcra ve İflas Hukuku Özet Çalışma Notları

  Ölmüş kişi adına takip yapılamaz ancak kişinin takip sırasında ölmesi durumunda icra takibine terekeye karşı devam edilir. (m.53/2) Ancak terekenin tüzel kişiliği olmadığı için takibin bütün mirasçılara veya tereke temsilcisine karşı devam ettirilmesi gerekir. Ancak borçluya karşı iflas takibine başlanmışsa iflas takibi ve davasına mirasçılara karşı devam edilemez. İFLAS DAVASI …

Ocak, 2010

 • 28 Ocak

  Adalet

  Hukuk, adalet, yargı, yanlış ve doğru kavramlarının yaşama geçtikleri alanları vardır. Başta yapmış olduğum sıralamada kavramları en geniş alanı olandan başlayarak dizdim. Hukuk adalete göre daha evrensel alanda karşılığını bulur. Çünkü kişilerin ve toplumların adalet anlayışı değişiktir. Her yargılama adil olmadığı için adalette daha geniş bir alanda gerçekleşir.Adalet kimimizin güvendiği …