Anasayfa / Konuk Yazar (page 2)

Konuk Yazar

Kasım, 2013

 • 16 Kasım

  İfade Özgürlüğü

  Umut KAYA, Konuk Yazar. Türkiye’de çokça konuşulan bir konu vardır: İfade özgürlüğü. Her zaman ‘demokrasinin olmazsa olmaz’ klişesi de dillendirilerek etkisi kuvvetlendirilir bu kavram. Tanımına bakacak olursak ifade özgürlüğü bir düşünce, bir kanaat, tutum veya duygunun barışçıl yoldan açığa vurulmasının veya dış dünyada ifade edilmesinin serbest olması anlamına gelmektedir. Çoğu …

Nisan, 2013

 • 22 Nisan

  Hakimin Tarafları Sulhe Teşviki ve Katı İhsas-ı Rey Yasağı

  Av. Serhat TUĞRAL, Konuk Yazar. Usul yasamızda hakimin tarafları sulhe teşvik edeceği yazılı olmasına rağmen uygulamada sulh ile sonuçlanan davaların sayısı pek azdır. Yapılan istatistikler göstermektedir ki, hukuk mahkemelerinde yapılan yargılamaların sulh ile sonuçlanma oranı Binde 1-3 arasında değişmektedir. Bu oran, aynı Kıta Avrupası hukuk sistemi içerisinde yer aldığımız Almanya’da %80-90 civarlarındadır. …

Mart, 2013

 • 15 Mart

  Kıdem Tazminatı Hakkında Bilmemiz Gerekenler

  Bu makale Nevzat ERDAĞ’ın izniyle yayınlanmış olup, orijinal metin nevzaterdag.com sitesinde bulunmaktadır. Kıdem tazminatı,  İş Kanununda gösterilen fesih hallerinde, en az bir yıllık çalışması olan işçiye veya işçinin ölümü halinde de işçinin geride kalanlarına işveren tarafından ödenmesi gereken paradır. Kıdem tazminatı müessesesi;  İş Kanunu’na işçilerin gelir ve iş güvenliğini sağlayıcı …

Şubat, 2013

Temmuz, 2012

 • 13 Temmuz

  Yeni Borçlar Kanununa Göre Kira Hukuku’ndaki Yenilikler

  Av. Ufuk KULA, Konuk Yazar. 6101 sayılı yürürlük kanunu ile 6570 Sayılı Kanun 01 Temmuz 2012 itibariyle yürürlükten kalkmıştır. Bundan böyle tüm kira ilişkilerine 6098 sayılı Borçlar Kanunu uygulanacaktır. Yeni dönemle birlikte kira ilişkilerinde bazı noktalar değişmiş, bazı noktalarda ise yepyeni uygulamalar vardır. Bu çalışmamızda, uygulayıcılar için dikkat edilmesi gerekli …