Anasayfa / Av. Bülent KAÇAR

Av. Bülent KAÇAR

Av. Bülent KAÇAR
Edirne Barosu'na bağlı olarak Uzunköprü'de kendi ofisinde serbest avukatlık yapmaktadır.

Ağustos, 2013

 • 16 Ağustos

  Trakya’da Yerin Üstü, Yerin Altından Daha Değerlidir

  1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı (Trakya Bölge Planında) yapılan değişiklik 05.06.2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanmıştır. Bölge Planında yapılan değişikliğin aynısı 1/25.000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planında da yapılmıştır. Her iki plandaki değişiklikleri hukuksal ve kamusal açıdan incelemeden önce geçmişe göz atmamız gerekmektedir: …

Şubat, 2013

Eylül, 2012

 • 26 Eylül

  Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Usulü ve Başvuru Formu

  Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruya ilişkin olarak internet sitesinde ayrı bir sayfa oluşturarak başvuru formu ile başvuruya ilişkin bilgilendirici formlar yayınladı. Formlarda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü, başvuru formu, formun nasıl doldurulacağına ilişkin esaslar ve 66 soruda başvuru gibi klavuzlar bulunuyor. Formların yayınlandığı adres: Anayasa Mahkemesi 66 Soruda Anayasa …

Kasım, 2010

 • 1 Kasım

  Trakya Bildirisi

  TOPRAĞIMIZA,  SUYUMUZA VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ   Trakya Üniversitesi tarafından hazırlanan ve 13.07.2004 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığınca onaylanarak yürürlüğe giren 1/100 000 ölçekli “Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı”; gerek kapsamı, gerekse yapılış süreci açısından, bölgenin ekolojik değerlerini dikkate alarak koruyan ve çağımızda Habitat İlkeleri ile bütünleşen, bilimsel yaklaşımla yapılmış; tüm …

 • 1 Kasım

  Trakya Planlanıyor(!)

  Siyasi iktidar üst ölçekli çevre düzeni planlarıyla ülkemizi “plan”lamaya devam ediyor. Son yıllarda Çevre Düzeni Planlarını hızla  şirketlere hazırlatıp, yürürlüğe sokan Çevre ve Orman Bakanlığı; uzmanların, hukukçuların eleştiri ve itirazlarını, Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik hükümlerine rağmen dikkate almamıştır. Aceleciliğin “yeni” sermayenin ve küresel sermaye güçlerinin istekleri ve ihtiyaçları ile …