Anasayfa / Av. Aydoğan TAN (page 60)

Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN

Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.

Mayıs, 2012

 • 21 Mayıs

  İcra Hukukunda E-Haciz Dönemi Başlıyor

  Yargı işlemlerinin elektronik ortama taşınmasında Adalet Bakanlığı’nın çalışmaları devam ediyor. Bakanlığın sitesinde yapılan yapılan duyuruya göre, Adalet Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında bir yıldır çalışmaları devam eden e-haciz uygulaması devreye girdi. İki kurum arasında 14.05.2012 tarihinde yapılan imza töreni ile, uygulama resmi olarak kabul edilmiş oldu.

 • 21 Mayıs

  Anayasa Mahkemesi’nin HMK m. 3 İptal Gerekçesi Yayınlandı

  Anayasa Mahkemesi, 16.02.2012 tarihinde yapılan toplantısında, HMK 3. maddesinin iptaline karar vermişti. 19.05.2012 tarih ve 28297 sayılı Resmi Gazete’de, bu kararın iptal gerekçesi yayınlandı. Oybirliğiyle fakat farklı gerekçelerle alınan kararın tam metnini ve gerekçelerini yazımızın sonunda bulabilirsiniz. Anayasa Mahkemesi, 3. maddenin iptali sonrası erteleme yönünde bir karar almadığından, iptal kararı derhal …

 • 20 Mayıs

  Sürücü Belgesi Süresiz Olarak Geri Alınamayacak

  Anayasa Mahkemesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun, sürücü belgesinin süresiz olarak geri alınmasını düzenleyen 48/6 maddesindeki “… sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır.” ibaresinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verdi. 19.05.2012 tarih ve 28297 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, altı ay sonra -yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı takdirde- …

 • 20 Mayıs

  Hakimin Hukuki Sorumluluğu

  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Genel Hükümler başlıklı Birinci Kısım’ın İkinci Ayrım’ında, Hakimin Hukuki Sorumluluğuna ilişkin birtakım hükümlere yer vermiştir. Burada kastedilen elbette, hakimlerin yargılama faaliyetlerine ilişkin durumlardır. Yoksa hakimlerin günlük hayatındaki olağan işlemlerindeki hukuki sorumlulukları her vatandaş gibi genel hükümlere tabidir. Hakimlerin mesleki faaliyetlerinden dolayı hukuk sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler …

 • 18 Mayıs

  Yürürlüğe Giren Yeni Kanunlar [18.05.2012]

  TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek Cumhurbaşkanı’nca onaylanan dört kanun, bugünkü (18.05.2012) Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayınlanan kanunlar şunlar: 6302 Sayılı Tapu Kanunu ve Kadastro Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun: Tapu Kanunu’nun 35. ve 36. maddelerinde  yapılan değişikliğe göre, yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal edinmelerine ilişkin hususlar yeniden düzenlendi. …

 • 17 Mayıs

  UYAP’a Birleşmiş Milletler Kamu Hizmetleri Ödülü

  Birleşmiş Milletler Kamu Hizmetleri Ödülü’nde UYAP SMS Sistemi, Batı Asya Bölgesi’nde Yolsuzluk ile Mücadele kategorisinde birincilik; UYAP Bilişim Sistemi Bilgi Yönetimi Modülü ise yine kendi bölgesinde Devlet Yönetiminde Bilgi Yönetiminin Geliştirilmesi kategorisinde ikincilik ödülü aldı. Ödüller her yıl, şu beş kategoride veriliyor. Kamu Hizmetlerinde Yolsuzluğun Önlenmesi ve Yolsuzlukla Mücadele, Kamu Hizmetlerinin …

 • 14 Mayıs

  Web Sitesine İhtiyaç Duymayan Meslek: Avukatlık

  Hukukun, sürekli bir değişim ve gelişim halinde olan bir bilim dalı olduğu, fakülte yıllarından bu yana tüm hukukçuların malumu. Bir hukukçunun başarısı, bu değişime ayak uydurması ile doğru orantılı. Güncel kalabilmek, bir hayatta kalabilme sorunu aynı zamanda. Bu durum, hukuk mezunları içerisinde her halde en çok avukatlar için daha hissedilir …