Anasayfa / Anket / Hukukçular ve E-Alışveriş Anket Sonuçları

Hukukçular ve E-Alışveriş Anket Sonuçları

Temmuz ayı sonunda yayına aldığımız Hukukçular ve E-Alışveriş Anketini sonlandırdık ve sonuçları yayınlama zamanı geldi. Anketi 52 kullanıcımız doldurmuş. Katılım sayısı itibariyle çok isabetli veriler oluşturmayabileceği ön uyarısıyla anket verilerini sizlerle paylaşıyoruz. Ankete katılanların %62’sini kadın ziyaretçilerimiz oluşturuyor. En çok 18-24 yaş grubu (%67) anketi cevaplarken, mesleklere bakıldığında en çok hukuk öğrencileri (%47) ve avukatların (stajyer avukatlar dahil) (%47) yanıt verdiği görülüyor. Ankete katılanların %87’si ise internetten alışveriş yaptığını belirtiyor. İnternetten alışveriş oranı, kadınlarda daha yüksek: %87. İnternetten alışveriş yapmadığını söyleyenlerin %71’i, e-alışverişi güvenli bulmadığını ifade etmekte. %29’u ise kredi kartı olmadığı seçeneğini işaretlemiş.

E-alışveriş yaptığını söyleyenlerin yarısından fazlası (%57) yılda birkaç kez alışveriş yaptığını belirtiyor. Her ay birden fazla alışveriş yaptığını belirtenler ise %20’lik bir oranda. Bunları ayda bir kez (%16) ve yılda bir kez (%8) seçeneğini işaretleyenler izliyor. Katılımcıların %54’ü internetten mesleki alışveriş yaptığını belirtiyor. Bu konuda en çok tercih edilen ürün, kanun / kitap (%63). Bunun ardından elektronik (%18), ofis malzemeleri (%13) ve cübbe (%5) geliyor. Aylık harcamalara bakıldığından katılımcıların %79’u mesleki alışverişe aylık 250 TL’den az harcadığı seçeneğini işaretlemiş.

Anket sonuçlarının grafikleri için: Google Docs

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN

Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.